Kovok už save - už LGBT teises

 

Tolerantiško jaunimo asociacija 2009 m. birželio mėn. pradėjo vykdyti Nyderlandų karalystės remiamą projektą "Kovok už save - už LGBT teises".

 

Projektą remaią Nyderlandų karalystės  užsienio reikalų ministerija, projekto trukmė 1 metai.

 

Skaityti daugiau...

„Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Tolerantiško jaunimo asociacijos vykdomas projektas „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“ vykdomas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje  metinę 2008 m. programą.

Skaityti daugiau...

Gender and Sexuality in Europe Community College

Creating equality, awareness and participation of minority youth in Europe by sharing experiences and creating practices

 

Type of activity: Community College, August 2007. Nine days at a folk high-school in the Copenhagen area, Denmark. Organised in cooperation by Tolerant Youth Association, Lithuania and ACC-Copenhagen (Association for Community Colleges).

 

Main theme: To create intercultural awareness of gender and sexuality in Europe – among participants and on an European level through concrete awareness projects.

Skaityti daugiau...

Trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje „Sveiki atvykę“

http://sveikiatvyke.lt/

Sėkmingos tautinių mažumų integracijos plėtotė diegiant inovatyvius aktyvios socializacijos metodus

Tolerantiško jaunimo asociacija 2007 m. sausio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Sėkmingos tautinių mažumų integracijos plėtotė diegiant inovatyvius aktyvios socializacijos metodus“, kurio metu vyksta specialistų, dirbančių tautinių mažumų socialinės integracijos srityje, mokymų metodinės medžiagos parengimas ir mokymai naudojant inovatyvius šiuolaikinius socializacijos ir socialinės integracijos metodus. Projektą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Skirta 231 240 litų parama, siekiant mažinti socialinę tautinių mažumų atskirtį, didinti jos prevenciją.

 

Daugiau apie projektą http://www.socialineintegracija.lt/.

FACEBOOK PRANEŠIMAI