Savas tarp svetimų

Projekto pagrindinis tikslas skatinti prieglobstį gavusių asmenų integraciją į Lietuvos visuomenę stiprinant abipusį pažinimą ir sudaryti užsieniečiams sąlygas išsaugoti ir plėtoti savo socialinį ir kultūrinį savitumą visuomenėje.

 

Daugiau apie projektą http://www.tja.lt/savastarpsvetimu/.

Projektas „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“ sėkmingai užbaigė pirmuosius projekto įgyvendinimo metusLygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Tolerantiško jaunimo asociacijos vykdomas projektas „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“ vykdomas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje  metinę 2008 m. Programą sėkmingai užbaigė pirmuosius projekto įgyvendinimo metus.

Projekto tikslinė grupė – prieglobstį gavę asmenys (pabėgėliai).

Projekto trukmė – 2009 m. sausis – 2010 m. gruodis.

Skaityti daugiau...

FACEBOOK PRANEŠIMAI