Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra

Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra
Nuo 2010 m. gruodžio mėnesio Tolerantiško jaunimo asociacija, bendradarbiaudama su 12 partnerių visoje Lietuvoje, pradeda vykdyti  Europos socialinio fondo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektą „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“ . Projektu siekiama, kad tarpkultūrinis pažinimas taptų sudedamąja moksleivių ugdymo proceso dalimi.

Skaityti daugiau...

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS

 

Įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2010 m. metinę programą,    prioritetą „Veiksmai, skirti įgyvendinti „Bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus“, veiksmą „Programų ir veiklos, skirtų teikti įvairias konsultacijas ir informaciją trečiųjų šalių piliečiams, sudarant palankesnes galimybes jiems naudotis viešomis ir privačiomis paslaugomis, kūrimas ir tobulinimas“ nuo 2011 m. sausio 1 d. Tolerantiško jaunimo asociacija kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba vykdo naują projektą „Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS“. Projekto tikslas - užtikrinti informacijos prieinamumą ir teikti konsultacijas trečiųjų šalių piliečiams, taikant savivaldaus mokymosi principus, Goupal-McNicol multikultūrinį-multimodalinį-multisisteminį metodą bei vieno langelio principą, siekiant palengvinti TŠP integraciją į Lietuvos visuomenę.

Skaityti daugiau...

Sveiki atvykę!

Projektas „Sveiki atvykę!“ vykdomas įgyvendinant 2009 m. Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programą. Jį įgyvendina Tolerantiško jaunimo asociacija. Projekto komandoje dirba jo autorius ir vadovas Artūras Rudomanskis bei projekto veiklų organizatorius Andrius Dubinas. Atsižvelgdami į šalyje vyraujančias trečiųjų šalių piliečių integracijos problemas bei Tolerantiško jaunimo asociacijos sukauptą patirtį ir siekdami įgyvendinti šį projektą, iškėlėme pagrindinį tikslą: skatinti trečiųjų šalių piliečių integraciją į Lietuvos visuomenę gilinant abipusį pažinimą bei siekti sudaryti užsieniečiams sąlygas išsaugoti ir plėtoti savo socialinį ir kultūrinį tapatumą visuomenėje.

Skaityti daugiau...

Socialinio dialogo plėtra tobulinant PGU integracijos sistemą

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos ir Šiaulių valstybinės kolegijos vykdomas projektas „Socialinio dialogo plėtra tobulinant PGU sistemą“ vykdomas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje  metinę 2010 m. programą.

 

Projekto tikslinė grupė – prieglobstį gavę asmenys (pabėgėliai).

Projekto trukmė – 2011 m. sausis – 2012 m. birželis.

Skaityti daugiau...

Darbuotojų bei narių socialinių kompetencijų stiprinimas

 


2009 m. lapkritį Tolerantiško jaunimo asociacija su partneriu VšĮ „Pusiaukelis“ pradėjo vykdyti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos remiamą projektą, skirtą šių organizacijų stiprinimui.

Skaityti daugiau...

FACEBOOK PRANEŠIMAI