APIE TJΔ

tja-koliazas

Pirmą kartą organizacijos reikalingumo idėja buvo iškelta 2004 m. lapkričio mėnesį. 2005 09 23 d. steigiamojo susirinkimo Vilniuje metu buvo įkurta Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJΔ).

Ko mes siekiame?

Ugdyti visuomenės pagarbą žmogui, jo pasirinkimui ir požiūriui. Skatinti visuomenės pagarbą ir toleranciją įvairioms socialinėms grupėms, žmogaus teisių apsaugą ir mažumų integraciją. Vienyti tolerantišką jaunimą ir visus kitus tolerantiškus asmenis bendrai veiklai, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą bei pagalbą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, politinį aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.

TJΔ 2021-2023 strategijos tikslai :

 1. Tolerantiško Jaunimo Asociacijos veikimo užtikrinimas.
 2. Poveikis sprendimų priėmėjams ginant žmogaus teises.
 3. Finansinis stabilumas.
 4. Pasverta plėtra.
 5. Komunikacija plačiajai visuomenei ir visuomenės pilietiškumas

TJΔ vizija:

Tolerantiškas jaunimas žmogaus teises gerbiančioje visuomenėje.

TJΔ misija:

Solidariai apjungiant jaunimą ir vyresnius asmenis, siekti žmogaus teisių ir vienodo požiūrio principo įgyvendinimo, palankaus diskurso kūrimo. Skatinti skirtingų kartų žmones skleisti žmogaus teisių progresą.

TJΔ vertybės:

 • Pagarba
 • Įvairovė
 • Solidarumas

TJΔ bendro darbo principai:

 • Solidarumas, tarpusavio pagarba, pasitikėjimas ir parama;
 • Dalinimasis ekspertinėmis žiniomis;
 • Aktyvi tarpusavio komunikacija;
 • Solidarus veikimas siekiant paveikti sprendimų priėmėjus;
 • Skaidrumas ir atskaitingumas asociacijos nariams;
 • Kooperacija rengiant projektus;
 • Dėmesys regionams, labiau pažeidžiamų grupių įtraukimas į atstovavimą;
 • Pagalba / kliūčių įveikimas ekonomiškai labiau pažeidžiamiems asmenims dalyvauti veiklose;

TJΔ atstovaujama:

Skatindami visuomenę keistis, tobulėti:

rašome šviečiamuosius straipsnius spaudai, naujienų portalams; įgyvendiname įvairius projektus; organizuojame ir dalyvaujame renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Reaguodami į įvykius:

išsakome aiškią poziciją kai paminamos žmogaus teisės; atliekame žiniasklaidos stebėseną žmogaus teisių srityje; bendradarbiaujame su organizacijomis ir įstaigomis.

Kovodami su neapykantos kurstymu:

informuojame teisėsaugą apie neapykantos kurstymą viešojoje erdvėje; rengiame pranešimus ir informuojame institucijas bei organizacijas apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje; padedame surasti būdus kaip savarankiškai apginti savo teises.

Telkdami bendraminčius:

organizuojame filmų peržiūras, kultūrinius vakarus, diskusijas ir pan.; rengiame vasaros stovyklas, išvykas; rašome ir verčiame naujienas; rengiame tyrimus, teisines konsultacijas.

Kuo tu galėtum prisidėti?

pasiūlyk ir padėk įgyvendinti naujas veiklos kryptis ir idėjas; padėk versti naujienas ir straipsnius; kurk ir rašyk apie žmogaus teises; dalyvauk TJA projektuose ir veiklose; padėk organizuoti renginius; pildyk ir plėtok TJA informacinę bazę apie toleranciją; padėk formuoti organizacijos įvaizdį; burk komandą organizacijoje bendrai veiklai, redaguok TJA socialinius tinklus, renk apklausas, vesk mokymus, padėk rengti video ir audio reportažus, rašyk teisės aktų projektus, padėk  administruoti biuro veiklas ir kt.