„Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes

Tolerantiško Jaunimo Asociacija, kartu su partneriais labdaros ir paramos fondu “FRIDA” įgyvendina Aktyvių Piliečių Fondo remiamą projektą  „Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes.

LGBT+ asmenys Lietuvoje – viena iš labiausiai diskriminuojamų grupių visoje ES1. Šalyje trūksta veiksmų, kurie pagerintų LGBT+ teisių situaciją. Tiek miestuose, tiek regionuose skirtingai suvokiamos LGBT+ teisės, menki siekiai jas ginti: dėl pasyvios adaptacijos miestuose; dėl baimės veikti, ryšių su palaikančiais asmenimis neturėjimo; dėl stipriai išreikštos internalizuotos homofobijos, bifobijos ir transfobijos. Lietuvoje nėra įtraukių, prieinamų ir saugią veiklą užtikrinančių priemonių, kurios skatintų asmenis domėtis ir veikti individualiai ar per susivienijimus. 

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie LGBT+ žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą, įgalinant LGBT+ jaunimą bei kitas visuomenės grupes aktyviai domėtis žmogaus teisių problematika ir įsitraukti į visuomeninę veiklą miestuose ir regionuose.

Projekto metu bus kuriama programėlė, skirta žmogaus teisių švietimui ir aktyvizmo skatinimui, leidžiami leidiniai LGBT tematika, steigiama GSA mokyklose. Projekto savanoriams, kuriuos atrinkinės vykdančios organizacijos, vyks mokymai skirti pakelti kompetencijas reikalingas dirbant su projektu ir už jo ribų.

Projekto trukmė: 2020 m. spalis – 2023 m. spalis.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.


Komiksai

Atsižvelgiant į jaunimo poreikius leidžiame komiksų žurnalus, kuriuose atskleidžiame problematiką specifinėse srityse (1. Neapykantos komentarai/kalba. 2. Santuoka/ partnerystė, įsivaikinimas. 3. LGBT+ bendroji sveikatos priežiūra. 4. Kariuomenė ir LGBT+. 5. Anti LGBT organizacijos ir jų veikla. 6. Tėvai, kurių vaikai yra LGBT+. 7. LGBT+ istorija Lietuvoje. 8. Transeksualumas ir lytinės tapatybės. 9. Lytinis ugdymas mokykloje. 10. Heteronormatyvumas, lyčių lygybė ir jos sąsajos su LGBT+. 11. Kraujo donorystės klausimai, sveikatingumas, lytiškai plintančios ligos. 12. Protestai, aktyvizmas ir pilietinė galia už LGBT+ teises, ar pan.). Leidinius leidžiame 2021-2022 metais.

Komiksų žurnaluose taip pats tengsimės pateikti papildomos informacijos apie projektą, jo eigą ir žmogaus teisių aktualijas. Žurnalai platinami ir viešinami socialiniuose tinkluose, žmogaus teisių renginiuose, mokymuose. Nuoseklus komunikacijos plano vykdymas, bei leidinių integravimas į kitas projekto veiklas užtikrins, kad 12 leidinių taps bendra informuotumo didinimo kampanija, nes informacija iš leidinių adaptuojama ir plėtojama įvairiomis formomis, kas prisidės prie nagrinėjamų problemų aktualizavimo, analizavimo įvairiais pjūviais. Leidiniais, spausdintais ir el. versija, planuojama pasieks bent 5000 LGBT+ asmenų (įskaitant LGBT+ 14-29 m. jaunimą) tikslinę auditoriją. Leidiniai taip pat bus platinami kitoms šio projekto tikslinėms grupėms.

2021 m. projekto pradžioje atlikome nereprezentatyvę 203 LGBTQI+ asmenų apklausą, kurią naudojame kaip pagalbinę priemonę vystant komiksus.

Programėlė „Rainbow Challenge App”

Ši programėlė pirmiausiai gimė iš susirūpinimo, kad Lietuvoje LGBT+ žmogaus teisių padėtis nėra gera ir dėl to turime solidariai veikti. Visoje Lietuvoje yra gana daug žmonių, kurie nors ir nedideliu indėliu norėtų keisti situaciją į gerą, tačiau nežino kaip. Dalis mūsų ieško idėjų, kokių veiklų imtis, kurios didintų LGBT+ asmenų lygiateisiškumą, tačiau vis dar susiduriame su aplinkybėmis, kai ne visas jas galime įgyvendinti dėl baimės prarasti asmeninį saugumą.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija, neturėdama galimybių kiekvienai norinčiai ar norinčiam suteikti po pagalbininką kaip save įsiveiklinti, taip pat dėl ribotų galimybių pasiekti jus skirtinguose Lietuvos kraštuose ar net užsienyje nusprendė išmėginti inovatyvesnę alternatyvą – galimybę sukurti virtualią erdvę, kurioje skelbiama informacija apie LGBT, talpinamos įvairaus pobūdžio užduotys, kurių įgyvendinimas prisidėtų prie LGBT+ asmenų lygiateisiškumo, matomumo, įgalinimo. Šios erdvės tikslas – suteikti ir saugią erdvę veikti bei teisę rinktis užduotis daryti pagal jūsų galimybes.

Visgi kiekvienas įgyvendinęs užduotį turi būti įvertintas. Tai darome labiausiai dėl to, kad jūs patys galėtumėte pamatyti, kokias veiklas įgyvendinate per tam tikrą laiko tarpą. Tai – tarsi priminimas ir padėka jums, kuri už įgyvendintas veiklas įvertinama tam tikru skaičiumi vaivorykščių ir nepertraukiamų savaičių statistika (angl. streak). Kaupdami vaivorykštes savo indėlį galite matyti ne tik asmeniškai, bet jis prisideda ir prie jūsų pasirinkto regiono. Visgi Tolerantiško jaunimo asociacija pagal galimybes ieško būdų kaip sukauptas vaivorykštes iškeisti į mielus apdovanojimus. Todėl kartas nuo karto užsukite į programėlės „Rainbow Challenge“ parduotuvės skiltį, kurioje galbūt rasite tai, kas ir jus sudomins.

Taigi apibendrinus šioje programėlėje jūs galite:

  • Gauti įvairios informacijos apie LGBT+ žmogaus teises
  • Pasitikrinti žinias apie įvairius su žmogaus teisėmis susijusius faktus
  • Veikti anonimiškai, viešai, ar savarankiškai
  • Vykdyti įvairaus pobūdžio veiklas prisidedančias prie LGBT+ asmenų lygiateisiškumo
  • Siūlyti savo iniciatyvas ir įdėjas kitiems įgyvendinti
  • Kaupti vaivorykštes sau ir savo regionui
  • Iškeisti sukauptas vaivorykštes į smulkius, bet mielus apdovanojimus

Programėlę galite atsisiųsti į savo mobiliuosius įrenginius:

GSA Mokyklose

Tai klubai, aktyviems ir pilietiškiems moksleiviams, norintiems prisidėti prie Lietuvos mokyklų tapsmo tolerantiškesnėmis ir saugesnėmis visiems moksleiviams. Į „Rainbow Challenge” klubą prisijungę moksleiviai, kartu su mokytoju-kuratoriumi, organizuoja aktyvizmo, švietimo ir paramos veiklas visai mokyklos bendruomenei ir taip kovoja su mokykloje pasireiškiančiais homofobijos, transfobijos, seksizmo, rasizmo paplitimu bei neapykanta neįgaliesiems ir kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms.

„Rainbow Challenge” pavadinimas simbolizuoja moksleivių vienybę ir savo įkvėpimo semiasi iš vaivorykštės kaip gamtos reiškinio. Joje kiekviena spalva yra unikali ir vienodai svarbu. To mokykloje siekia ir ši iniciatyvą – moksleivių, turinčių skirtingas socialines tapatybes bendrystės ir integracijos, kurioje nei viena grupė neturi nusileisti ar jaustis nuskriausta.

Rainbow Challenge klubai veikia moksleivių lyderystės principu – klubui priklausantys moksleiviai vadovauja patys sau – tik jie sprendžia, kokius klubo tikslus išsikelti, kokias veiklas vykdyti ir į ką orientuotis. Klubai gali būti skrti išskirtinai aktyizmui, išskirtinai švietimui ar tarpusavio pagalbai arba derinti dvi ar visas tris iš šių funkijų.

  • Į aktyvizmą orientuoti Rainbow Challenge klubai mokykloje organizuoja veiklas ir renginius, kuriais yra siekiaa atkreipti dėmesį į diskriminacijos problemą mokykloje ir skatinami teigiami pokyčiai mokyklos bendruomenėje.
  • Į švietimą orientuotų Rainbow Challenge klubų tikslas yra mokyklos bendruomenei suteikti kuo daugiau žinių apie skirtingų diskriminuojamų grupių ypatumus, tolerancijos svarbą ir diskriminacijos pasekmes.
  • Rainbow Challenge klubai, besirūpinantys tarpusavio pagalba kuria savitarpio pagalvos tinklą. Šie klubai gali tapti vieta, kurioje diskriminaciją patiriantys moksleiviai galės jaustis priimti ir pastebėti, susirasti draugų ir ugdyti savo socialinius įgūdžius.

Metodinė priemonė. Daugiau apie iniciatyvą spausti čia.

Gebėjimų stiprinimo video

Taikydami įvairias demokratines priemones, galime pasiekti neįtikėtinų rezultatų LGBT teisių gerinimui. Per šias veiklas žmonės įgyja įvairių patirčių, gilina savo pažinčių ratą, tobulėja ir platesnėje visuomenėje skleidžia supratimą apie LGBT bendruomenės poreikius bei teises. Aktyvizmas yra svarbi priemonė, leidžianti žmonėms pasireikšti, parodyti solidarumą ir pareikalauti lygių teisių bei teisingumo LGBT bendruomenėms.

Pride renginiai yra tik viena iš demokratinių priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti žmonių lygiateisiškumą. Tokie renginiai suteikia platformą LGBT bendruomenei ir jų sąjungininkams viešai pasirodyti, parodyti savo tapatumą ir reikalauti lygybės. Šie renginiai taip pat padeda kelti sąmoningumą, skleisti informaciją bei kovoti su homofobija.

Pateiktame video Tolerantiško Jaunimo Asociacijos savanoriai ir praktikantė Valerija Rusinova per 5 minutes aptarė demokratines priemones ir parodė, kokia nauda jos turi visuomenei. Taip pat, kad jas įgyvendinti ne tik prasminga, bet gali būti ir labai įdomu.


Projekto stiliaus knyga.

Share:

Susiję tekstai: