TJΔ leidiniai

musu-dukterys-ir-sunus-internetui_didesne-5924427

Ši knygelė yra bandymas atsakyti į klausimus, neduodančius ramybės tėvams, sužinojusiems, kad jų vaikas yra gėjus ar lesbietė. Knygelė taip pat pravers ir tiems, kurie tik numano apie galimą vaiko homoseksualumą, tačiau nežinano, kaip elgtis. Be abejo, čia pateikiama informacija naudinga ir homoseksualių žmonių artimiesiems bei pažįstamiems.

Knygelė padės ir homoseksualiems žmonėms, dar tik ketinantiems atskleisti savo lytinę orientaciją arba norintiems geriau suprasti, ką jaučia jų tėvai.

Šis leidinys yra Tolerantiško Jaunimo Asociacijos vykdyto projekto „Kovok už save – už LGBT teises“ vienas iš veiklos rezultatų. Projektą rėmė Nyderlandų Karalystės ambasada Vilniuje ir Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerija.


Metodinėje priemonėje aptariami svarbiausi tarpkultūrinio ugdymo plėtojimo formalaus ugdymo programose klausimai ir geroji patirtis Lietuvos mokyklose. Tikimės, kad metodinė priemonė bus naudinga bendrojo lavinimo mokyklų 5–12 klasių mokytojams, integruojantiems tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą į savo dėstomuosius dalykus bei visiems ugdymo specialistams, siekiantiems įgyti naujų profesinių įgūdžių ir žinių, padėsiančių sėkmingiau ir profesionaliau dirbti tarpkultūrinio ugdymo srityje.

Leidinys parengtas vykdant projektą „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių
gebėjimų plėtra“. Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projektą rėmė Lietuvos Respublika.


Mokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)

The curriculum „Support to youth identities in diverse Europe (SIDE)“ is designed as an intensive program for university students, who are interested in interdisciplinary perspectives on youth identity development and well-being. 

This curriculum was prepared in the framework of Erasmus+ strategic partnership “Innovative curriculum
for strong identities in diverse Europe (INSIDE)“.

Projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Bolonijos universitetas (Italija), Babes‐Bolyai universitetas (Rumunija), Bordo universitetas (Prancūzija), Kardinolo Stefan Wyszyński universitetas Varšuvoje (Lenkija), Tolerantiško jaunimo asociacija bei Kauno technologijos universitetas.


skanuotas-virselis-7615578

Knygelė turėtų padrąsinti jaunus žmones priimti savo homoseksualumą ar biseksualumą, su juo susigyventi ir drąsiai jaustis dėl savo ateities. Svarbiausia yra suprasti, kad homoseksualus žmogus nėra niekuo prastesnis už kitus, net jei kai kurie aplinkiniai bando įteigti priešingai.

Šis leidinys yra Tolerantiško Jaunimo Asociacijos vykdyto projekto „Kovok už save – už LGBT teises“ vienas iš veiklos rezultatų. Projektą rėmė Nyderlandų Karalystės ambasada Vilniuje ir Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerija.


socialinis-darbas_metodines-virselis_epf

Ši priemonė turėtų būti naudinga socialinio darbo programos studentams, socialinio darbo praktikams, siekiantiems įgyti naujų profesinių žinių ir įgūdžių, norintiems dirbti profesionaliau ir atsakingiau.

Šis leidinys (metodinė priemonė) yra išleistas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo remtą projektą „Socialinio dialogo plėtra tobulinant PGU integracijos sistemą“. Projektą rėmė Lietuvos Respublika, iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Partneriai Šiaulių valstybinė kolegija.


tolerancija-ir-multikulturinis-ugdymas-3257177

Tyrimu „Tolerancija ir multikultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“ buvo siekiama pažvelgti į ugdymo procesą, išsiaiškinti, kaip ugdymo turiniu ir mokymo(si) proceso organizavimu skatinamas mokinio tolerancijos suvokimas bei multikultūrinis pažinimas. Leidinyje pateikiamos užfiksuotos tyrėjų įžvalgos ir išvados, taip pat rekomendacijos multikultūriniam ugdymui mokykloje tobulinti.

Šis leidinys yra vienas iš projekto „Pabėgėlių integravimas į visuomenę taikant aktyvius socializacijos metodus“ rezultatų. Projektą rėmė Lietuvos Respublika, iš dalies finansavo Europos Sąjunga.


uzsienieciu-integracijos-modelis-irankis-monografija-6652309

Monografija skirta aptarti PGU integraciją ir ją įvertinti. Knygoje pateikiamas PGU integracijos vertinimo modelis, suskirstytas į dešimt dimensijų, kurias sudaro kriterijai ir indikatoriai. Suformuluotos išvados ir rekomendacijos pagal dešimt modelio dimensijų, kurios aktualios praktikams, politikams ir tyrėjams bei mokslininkams.

Šis leidinys yra vienas iš Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje finansuoto projekto „Socialinio dialogo plėtra tobulinant PGU integracijos sistemą“ rezultatų. Projektą rėmė Lietuvos Respublika, iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Partneriai Šiaulių valstybinė kolegija.


savanorystes-multikulturinio-leidinio-virselis-1577392

Leidinys gali pasitarnauti socialiniams darbuotojams, socialinio darbo praktikantams bei kitiems asmenims, siekiantiems dirbti su trečiųjų šalių piliečiais vykdant savanorišką veiklą. Taip pat leidinys padės susipažinti su trečiųjų šalių piliečių galimybėmis savanoriauti, daugiakultūre komunikacija ir mentoriavimo procesu.

Šis leidinys yra vienas iš Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai finansuoto projekto „Multikultūrinis savanorytės centras (MSC): Lietuvos visuomenės ir TŠP tarpusavio darna“ rezultatų. Projektą rėmė Lietuvos Respublika, iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Partneriai Mykolo romerio universitetas ir Vilniaus afrikiečių bendruomenė


tarpkulturinio-ugdymo-link-virselis-4737337

Tarpkultūriškumo, tarpkultūrinio raštingumo ugdymas Lietuvos mokyklose – uždavinys, kurio reikšmė tiek į švietimo procesą įtrauktų asmenų, tiek ir bendrai visos visuomenės ateičiai dar nėra pakankamai įvertinta, ir kuris dar nėra tapęs mokyklos kasdienybe. Vieną iš pirmųjų žingsnių situacijai pakeisti pabandė žengti vienuolika Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, padedant Tolerantiško jaunimo asociacijai. Šioje studijoje analizuojamas jų vykdytas bendras projektas ir pasiekti rezultatai.

Leidinys parengtas vykdant projektą „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių
gebėjimų plėtra“. Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projektą rėmė Lietuvos Respublika.


tja-versija-630x420

Lietuvos politinių partijų nuostatų LGBT atžvilgiu 2012-2016 m. indeksas įvertina parlamentinių partijų veiklą LGBT srityje ir atskirų politinių partijų indėlį į LGBT asmenų situacijos gerinimą ar bloginimą 2012-2016 m. Indeksas parengtas bendradarbiaujant su Rosa Luxemburg fondu.


paveiksliukas-5656326

Lietuvos politinių partijų nuostatų LGBT atžvilgiu 2017 m. indeksas įvertina parlamentinių partijų veiklą LGBT srityje ir atskirų politinių partijų indėlį į LGBT asmenų situacijos gerinimą ar bloginimą 2017 m. Indeksas parengtas bendradarbiaujant su Rosa Luxemburg fondu.


Patyčių prevencinė priemonė
Rainbow Challenge klubai
Lietuvos mokyklose: metodinė medžiaga

Leidinys yra jungtinis projektų veiklos rezultatas:
„Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes“, finansuojamas Aktyvių
piliečių fondo EEE finansinio mechanizmo lėšomis.
„Kitoks, bet savas“, finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais lėšomis.

Lietuvišką versiją parengė Rasa Katinaitė


LGBT+ istorija Lietuvoje: apybraižos ir komentarai

Šiuo leidiniu siekiama supažindinti skaitytojus su LGBT+ istorija Lietuvoje žvelgiant iš meno, politikos, teisės, religijos ir kitų perspektyvų. Visų apybrižų ir komentarų jungiamoji dalis – žmogaus teisių aktyvizmas.

Istorija nėra dominuojančios visuomenės grupės tarnaitė. Kiekviena žmonių grupė turi savo istoriją ir ji turi teisę egzistuoti.

Leidinys išleistas bendradarbiaujant su Rosa Luxemburg fondu ir įgyvendinant projektą „LGBT+ history of Lithuania”.
Sudarytojas Tomaš Tomaševski, autorių kolektyvas.


Publication “Rainbow’s Struggle in Defence of Ukraine’s Freedom”

In this publication, we present examples of how LGBTQ+ organizations and
communities in Poland, Latvia, Estonia, Lithuania, and Ukraine have contributed
to supporting Ukraine`s struggle for freedom. Of course, only a small part of the
activities was included in the publication, but let’s not stop and support Ukraine –
until victory!!!

The publication is the joint result of the projects. Its compilation and publication was supported by the Rosa Luxemburg Foundation through initiative „Rainbow Struggles – Ukraine“. The publication was compiled by Danguolė Dilytė and Tomaš Tomaševski, the author of the project – Artūras Rudomanskis.


Боротьба райдуги за свободу України

У цій публікації ми представляємо приклади того, як ЛГБТК+ організації та
спільноти в Польщі, Латвії, Естонії та Литві, а також в Україні зробили свій
внесок у підтримку боротьби України за свободу. Звичайно, ця публікація
охоплює лише невелику частину зробленої роботи, але давайте не зупинятися і підтримувати Україну – до перемоги!!!

Видання є спільним результатом проектів. Його складання видання підтримано Фондом Рози Люксембург. Упорядники видання – Дангуоле Діліте та Томаш Томашевскі, автор проекту – Артурас Рудоманскіс.


Leidinys „Nepatinka?- keisk! Aktyvizmo idėjos kiekvienam!“

Šios knygelės paskirtis – pateikti patarimų aktyvistams bei pavyzdinį sąrašą dalykų ir priemonių, lengvai prieinamų kiekvienam, kurių pagalba galima daryti teigiamą poveikį kitiems žmonėms, jų grupėms, bendruomenėms, netgi ištisoms visuomenėms, taip pat valstybėms ir jų institucijoms.

Leidinio sudarymą ir leidybą parėmė Rosa Luxemburg fondas įgyvendinant iniciatyvą „Rainbow Challenge“.

Leidinį sudarė Aivaras Žilvinskas, projekto autorius Artūras Rudomanskis