Ką daryti jei norime išvengti streso ir siekti darbuotojų pasitenkinimo atliekamu darbu?

LGBT+ asmenims palankios aplinkos skatinimo kampanija

Jei norime išvengti streso ir siekti darbuotojų pasitenkinimo atliekamu darbu, turime atsižvelgti bent į tris pagrindinius veiksnius:

 

darbuotojų santykių su kitais kolegomis, o ypač su vadovu, kokybė;

sąlygos jaustis saugiam darbo vietoje, kurioje priimtina gyvenimo būdų įvairovė;

gera informacijos apie organizacijos vidaus įvykius ir sprendimus sklaida.

Todėl patartina laikytis darbo santykių politikos, kuri padėtų įgyvendinti šiuos veiksnius ir taip sukurtų sąlygas homoseksualiems darbuotojams jaustis darbe saugiai ir patogiai. Ši nuostata taikytina visiems užimtumo ir profesinio mokymo sektoriams. Be to, siūlomų priemonių įgyvendinimas bus naudingas ne tik homoseksualiems, bet ir heteroseksualiems darbuotojams.

Organizaciją patartina stebėti šios politikos įgyvendinimo aspektu įvairiais lygiais bei laikotarpiais. Reikia skirti dėmesio ne tik konfliktų sprendimui, bet ir jų prevencijai. Padalinių vadovai šiuo atžvilgiu gali daug nuveikti, tačiau kai kurie tyrimai rodo, kad problemos kyla būtent tarp vadovų ir darbuotojų. Todėl būtina darbuotojų atrankos politika, kuri apima ir homoseksualumo aspektą. Personalo skyriaus darbuotojai turi būti pasirengę spręsti problemas ir pasiryžę kurti geresnę darbo aplinką. Žinoma, po specifinių veiksmų įgyvendinimo patartina ištirti, kokio poveikio pasiekta ir kaip jį galima patobulinti.

Share:

Susiję tekstai: