Pristatome seminaro lektorius!

Pristatome seminaro lektorius!

Seminarus ves profesionalūs lektoriai, psichologai ir žmogaus teisių bei neformalaus ugdymo specialistai. Kviečiame su jais susipažinti iš arčiau.

Psichologė Jūratė Selilienė

Turiu psichologijos magistro laipsnį. Mokiausi geštaltinės psichoterapijos Praktinės psichologijos studijų centre. Dabar tęsiu toliau minėtos krypties studijas Geštaltinės psichoterapijos institute ,,Dialogas“. Nuo 2011-04-01 esu Lietuvos psichologų sąjungos nare.

Dabar dirbu Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate, kur teikiu individualias psichologines konsultacijas policijos pareigūnams ir jų šeimos nariams, vedu mokymus įvairiomis temomis (pvz. konfliktų valdymo, bendravimo kultūros, streso įveikos, savęs pažinimo, emocinės kompetencijos temomis). Taip pat esu dirbusi psichologe Čiobiškių specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose, teikiant psichologines konsultacijas rizikos grupės asmenimis, ieškant konstruktyvių sprendimo būdų, esant konfliktinėms situacijoms tarp ugdytinių ar ugdytinio ir pedagogo bei siekiant tinkamo pedagogų ir ugdytinių bendravimo. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Socialinės paramos centre, tarnyboje ,,Parama“, teikiau individualias konsultacijas ir grupinius užsiėmimus asmenims, priklausomiems nuo alkoholio. Dirbdama psichologe Elektrėnų savivaldybės Slaugos ir socialinių paslaugų centre teikiau konsultacijas socialiai pažeistiems asmenims, vedžiau paskaitas, mokymus, grupinius užsiėmimus pedagogams, tėvams. Esu dirbusi ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierės patarėja – tyriau fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl galimų vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, sprendžiau Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos veiklos klausimus socialinės apsaugos (socialinių paslaugų, piniginės socialinės paramos, vaikų globos įstaigų veiklos) srityse ir kt. Taip pat bendradarbiaudama su visuomenine organizacija ,,Gelbėkit vaikus” vedžiau savianalizei skirtus mokymus paaugliams, pedagogams, socialiniams darbuotojams, vaiko teisių apsaugos specialistams, rašiau straipsnius vaikų auklėjimo klausimais teikiau konsultacijas internetu  tėvams, paaugliams, pedagogams. Vadovavau tęstiniams seminarams specialistams, dirbantiems su vaikais ir jų šeimų nariais, tema „Pozityvios tėvystės skatinimas: praktiniai patarimai ugdant tėvų įgūdžius“.

Psichologė Milda Matulevičiūtė

Esu baigusi psichologijos bakalaurą Mykolo Romerio universitete, šiuo metu tęsiu studijas Vilniaus universitete, pasirinkusi klinikinę psichologiją. Jau nuo studijų pradžios domėjausi vaikų, paauglių psichologija, raida, šiuose tarpsniuose aktualiomis problemomis, kurių tarpe – patyčios. Jau pirmame kurse pradėjau savanoriauti programoje “Big Brothers Big Sisters”,  vasaromis –  dirbti vaikų stovyklose  vadove, ketvirtame kurse prisijungiau prie Taikomųjų mokslų licėjaus  mokytojų saviugdos klubo, siekdama geriau pažinti mokyklos aktualijas, su kuo susiduria mokytojai ir mokiniai kiekvieną dieną. 2010 metais pradėjau savanorystę emocinės paramos tarnyboje “Jaunimo linija”, kurią tęsiu iki šiol, taip nuolat iš arti susidurdama su žmonių patiriamais sunkumais ir nelengvais jausmais.

Lektorius Darius Matas

Neformalaus ugdymo srityje dirbu jau dešimtmetį. Iš pradžių kokybiška laisvalaikio praleidimo priemone buvusi veikla, ilgainiui tapo gyvenimo būdu. Tikiu pamatinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, todėl stengiuosi savo pozityviu požiūriu ir energija užkrėsti kitus.

Lektorė Karolina Telyčėnaitė

„Būk pokytis- kurį nori matyti pasaulyje!“- taip yra taręs žymus, Indijos taikos simboliu vadinamas, aktyistas, politikas Mahatma Ghandi. Dirbama su mokymais ir ruošdamasi šiam mokymų ciklui, kurio tikslas Lietuvos pedagogų aktyvinimas bei įtraukimas į patyčių prevenciją savo mokyklose. Tikiu, kad bendras darbas ir mokymų metu iškeltos idėjos, pasidalinimas gerąją praktika bei patirtimi ir bus tas žingsnis pokyčiui, kuris aktyvia Jūsų veikla panakins patyčių reiškinį Lietuvos mokyklose.

Esu mokymų lektorė ir vadovė, teisininkė. Su mokymais dirbus jau 6 metai. Visą laiką kryptingai siekiau gilinti savo kompetencijas mokymų lektoriavime, nefomalaus ugdymo veikloje, ypatingai bendraamžių švietime ir žmogaus teisių ugdyme. Prieš porą metų esu parengusi žmogaus teisių ugdymo vadovą, metodinį leidinį: “Pozityvas: vadovas bendraamžių švietėjui”, “, “Kitos knygos”, Vilnius, 2011. Dalyvaudama šiame projekte noriu prisidėti prie patyčių masto mažinimo, o dalindamasi ssavo patirimi tikiuosi reiškimgų pokyčių mokyklose.

Share:

Susiję tekstai: