Teisingumo ministrui – LGBT protestuotojų tyla

Teisingumo ministrui Juozui Bernatoniui skaitant pranešimą netikėtai atsistojo penktadalis auditorijos.

Įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovai laikė plakatus „Mes ne propaganda“, „Mes – ne atskiri atvejai“, „Mes žmonės“ ir vaivorykštės vėliavas, taip protestuodami prieš homofobiškus ministro pasisakymus apie LGBT bendruomenę.

Teisingumo ministerijoje vienai po kitos barškant kėdėms ir nuo jų solidariai kylant homofobija pasipiktinusiems aktyvistams, ambasadorių akivaizdoje pasimetęs ministras piktai pareiškė „nebekalbėsiantis apie tuos, kurie jau pasisakė savo veiksmais“.

Žmogaus teisių instituto direktorei paprašius protestuotojų atsisėsti, žmonės atsisėdo, plakatai ir vėliavos buvo laikomi iškelti toliau.

Akciją inicijavusios Tolerantiško Jaunimo Asociacijos (TJA) pirmininkė Jūratė Juškaitė teigė, kad plakatais ir tyliu protestu norėta ministrui priminti, kad LGBT asmenų nužmoginimas tinka Rusijos vadovui, bet ne demokratinės valstybės teisingumo ministrui: „Mes ne propaganda. Mes šios visuomenės piliečiai, vaikai, broliai, seserys. Tikiuosi ministras apsižvalgys aplinkui ir supras, kad esame. Ir mes tokie patys žmonės kaip iri visi kiti“, – sakė TJA vadovė.

Akcijoje dalyvavusi fondo „Frida“ direktorė Daiva Baranauskė, kad teisingumo ministro J. Bernatonio pasisakymas, kad LGBT žmonių beveik nėra, o partnerystės įstatymas reikalingas tik skirtingų lyčių poroms, yra mažų mažiausiai nesuprantamas: „Žmogaus teisės turi būti suteiktos visiems piliečiams. Gal ministras pamatys, kad problemų neigimas niekaip neprisideda prie jos sprendimo“.

Anksčiau komentuodamas ministerijos siūlomas pataisas, kuriomis būtų įteisintos tik skirtingų lyčių partnerystė, ministras teigė, kad tos pačios lyties partnerystės „yra tik atskiri atvejai“ ir kad, jo manymu, „yra daugiau propagandos nei tų porų“.

Vilniaus universiteto teisės profesorius Vytautas Mizaras, komentuodamas Teisingumo ministerijos siūlymą tvirtino, kad skirtingai traktuodama partnerystę tarp skirtingos ir tos pačios lyties asmenų, Lietuva gali pažeisti Europos žmogaus teisių konvenciją. Anot jo, taikant įstatymą būtų akivaizdžiai diskriminuojami faktinius šeimos santykius gyvenantys tos pačios lyties asmenys.

Akcijoje dalyvo Tolerantiško Jaunimo Asociacija, Nacionalinis Socialinės Integracijos Institutas,   Asociacija “Demetra”, Labdaros ir paramos fondas “Frida”, Nacionalinė LGBT teisių organizacija “LGL”, Aociacija “In Corpore”, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės programa “Be etikečių” ir kt.

Share:

Susiję tekstai: