Asociacijos sprendimu jos pirmininkas Artūras Rudomanskis kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą

Pasinaudojus visomis Lietuvos Respublikos vidaus teisinės gynybos priemonėmis dėl grasinančio pobūdžio ir tiesiogiai į fizinį smurtą nukreiptų žinučių turinio, kurios rodė kilusią grėsmę sveikatai ar net gyvybei, Tolerantiško Jaunimo Asociacijos valdybos sprendimu jos pirmininkas A. Rudomanskis kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl Konvencijos 2, 8, 10, 13 ir 14 straipsnių pažeidimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad valstybės institucijos atsisakydamos pradėti ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo sunkiai sutrikdyti sveikatą ar nužudyti, taip pat nevykdydamos pareigos pačioms reaguoti ir pradėti ikiteisminį tyrimą, nustačius diskriminavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymių, pažeidė Konvencijos 10 ir 14 straipsnius, kurie garantuoja teisę į saviraiškos laisvę, turėti savo nuomonę ir ją skleisti, taip pat draudimą diskriminuoti.

„Nuolat gaunu asmenines žinutes su grasinimais nužudyti, sumušti. Teisėsauga be jokio ekspertinio vertinimo – gal vadovaujasi nuojautom? – nusprendė nepradėti tyrimo. Mane toks požiūris baugina: pirma, nepradėjus tyrimo lieka neaišku, kas grasina ir ar ta grėsmė reali. Antra, panašu, kad Lietuvoje neveikia jokios teisinės priemonės siekiant tą persekiojimą sustabdyti,“ – teigė A. Rudomanskis.

Lietuva neskiria pakankamai dėmesio, kad užkardytų neapykantos nusikaltimus („hate crime“) ir neapykantos komentarus („hate speech“), jeigu nukentėję asmenys yra LGBT bendruomenės nariai ir nepradeda ikiteisminių tyrimų, laikydama šiuos nusikaltimus mažareikšmiais lyginant su kitais panašiais nusikaltimais. Tokiu būdu valstybė, neskirdama realaus ir tinkamo dėmesio bei efektyvios apsaugos neapykantos nusikaltimams ir komentarams LGBT bendruomenės atžvilgiu, savo pasyvumu prisideda prie diskriminacijos šios grupės asmenų atžvilgiu.

Byla, kurią parengė advokatė dr. Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė (Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinė bendrija „Invoco“), yra bandymas apginti savo teises šioje valstybėje. „Žmogaus laisvė ir orumas yra vienos pagrindinių demokratinės visuomenės vertybių. Neteisėtos veikos turi būti pastebimos ir nutraukiamos kaip galima anksčiau,“ – teigė advokatė.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija – organizacija, vienijanti per 300 narių. Jos tikslas skatinti pagarbą žmogui ir jo teisėms, vienyti gyventojus veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją.

Kontaktinis asmuo:
Artūras Rudomanskis
Tolerantiško Jaunimo Asociacija
pirmininkas
+370 612 01192
arturas@tja.lt
tja.lt

Share:

Susiję tekstai: