Veiklos dokumentavimas ir finansinių ataskaitų rengimo mokymai

Tolerantiško jaunimo asociacijos ir Labdaros paramos fondo „Frida” narius, savanorius ir darbuotojus kviečiame dalyvauti mokymuose – praktiniuose užsiėmimuose tema veiklos dokumentavimas ir finansinių (iš dalies) ataskaitų rengimas ir viešinimas.

Šią iniciatyvą galime įgyvendinti, nes įgyvendiname projektą „Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes, kuris finansuojamas Aktyvių piliečių fondo EEE finansinio mechanizmo lėšomis. Mūsų tikslas, kad abejos organizacijos turės žmogiškųjų resursų parengti organizacijų veiklos ir finansines ataskaitas ir jas viešinti. Bus sustiprintas partnerių organizacijų skaidrumas ir atskaitinga valdysena.

Mokymus nuspręsta dėl Pandemijos apribojimų rengti nuotoliniu būdu.

Susiderinome su lektore Rasa Rockiniene, kad kovo 28 d. (pirmadienis) 16.00-18.30 val. bus mokymai online, tema: Dokumentų, bylų tvarkymas.

Programoje numatyta aptarti
Dokumentų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.
Bendroji dokumentų saugojimo terminų rodyklė, jos analizė.
Dokumentacijos plano sudarymas. (gausime koreguoti TJA dokumentacijos planą pagal pastabas)
Bylų sudarymas ir tvarkymas.
Bylų lapų numeravimo tvarka.
Dokumentų ekspertizė, naikinimas.
Bylų apskaita (sąrašų, apyrašų sudarymas, istorinės pažymos parengimas).
Reikalavimai archyvinių saugyklų patalpoms, saugomų dokumentų naudojimo tvarka.

Balandžio gegužės mėnesį po pirmųjų mokymų numatyta surengti antrą dalį, kuriuos kuruos paslaugos teikėjas, tačiau juos vesti turės mūsų komandos nariai. Juos atrinksime pirmųjų mokymų metu. Tokiu būdu galėsime ne supažindinti savanorius, darbuotojus ir narius su nagrinėjama tema, tačiau ir turėsime kas galėtų apmokyti numatoma tema naujai prisijungusius narius, darbuotojus ar savanorius.

Antroje dalyje praktinių užsiėmimų gilinsimės:

Kokie finansiniai dokumentai renkami organizacijoje.

Kas yra tvarkingi finansiniai dokumentai ir kaip juos atskirti.

Kokios ataskaitos rengiamos metų gale remiantis finansiniais dokumentais ir kokia informacija iš jų surenkama.

Kaip rengiamos finansinės ataskaitos kas yra veiklos rezultatų ataskaita, balansas ir aiškinamasis raštas.

Ką atlieka ir kokias prievoles vykdo finansininkai ir vadovai Sodroje, VMI, Statistikos departamente ir Registrų centre.

Kokia informacija iš Asociacijos dokumentacijos tampa vieša.

Mokymuose planuojama dalyvaus 5-6 asmenys. bent vienas asmuo iš Labdaros paramos fondo „Frida”

Norintys dalyvauti prašome informuoti projekto darbuotojus Artūrą Rudomanskį arba Simoną Padegimaitę.

Share:

Susiję tekstai: