TJA kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybės etikos komisiją dėl tarybos nario Almanto Stankūno diskriminacinio pareiškimo

Tolerantiško Jaunimo Asociacija (toliau – TJA), atstovaujama pirmininko Artūro Rudomanskio, pateikė oficialų kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybės etikos komisiją dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Almanto Stankūno pareiškimo socialiniame tinkle „Facebook“. 2024 m. liepos 6 d. paskelbtame pareiškime teigiama: „Jeigu tikite mokslu, turite pripažinti: homoseksualumas yra lytiškumo sutrikimas“. Šis pareiškimas, kuris sulaukė didelės visuomenės reakcijos, yra klaidinantis ir žeminantis homoseksualius asmenis, prisidedantis prie neapykantos ir diskriminacijos skatinimo prieš LGBTQ+ bendruomenę.

TJA pabrėžia, kad homoseksualumas yra natūrali žmogaus seksualumo įvairovės dalis, kurią pripažįsta pagrindinės tarptautinės sveikatos organizacijos, įskaitant Pasaulio sveikatos organizaciją. Homoseksualumo traktavimas kaip sutrikimas yra moksliškai nepagrįstas ir diskriminacinis.

Remdamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu, TJA prašo Vilniaus miesto savivaldybės etikos komisiją:

  1. Pradėti tyrimą dėl Almanto Stankūno pareiškimo ir įvertinti, ar jis nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso ir kitų teisės aktų.
  2. Įvertinti, ar A. Stankūno pareiškimas atitinka pagarbos žmogui, teisingumo, nesavanaudiškumo ir nešališkumo principus.
  3. Priimti sprendimus, užtikrinančius, kad tokie diskriminaciniai pareiškimai nebebūtų toleruojami, įskaitant galimą rekomendaciją viešai atsiprašyti.

TJA siekia, kad politikai atsakingai elgtųsi ir skleistų pagarbą bei lygybę visiems visuomenės nariams.

Kontaktai:

Artūras Rudomanskis
Tolerantiško Jaunimo Asociacijos pirmininkas
El. paštas: info@tja.lt
Tel. +370 612 01192

Share:

Susiję tekstai: