Organizacijos kviečia Seimą nepritarti antikonstitucinei pataisai

Dešimt nevyriausybinių organizacijų ir judėjimų kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Prezidentą, kviesdami nepritarti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas pažeidžiančiam Vyriausybės pateiktam Lygių galimybių įstatymo pakeitimo projektui.

Pateikto projekto 3 straipsnis neužtikrina Lygių galimybių principo ir sudaro sąlygas diskriminacijai, suteikiančias išimčių ir privilegijų religiniu pagrindu įsteigtoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms. Įstatymo „pataisomis” religinių bendruomenių įsteigtose įmonėse, įstaigose bei organizacijose būtų galima nepriimti į darbą arba atleisti išsiskyrusius ar nevedusius, gyvenančius ne bažnyčios palaimintoje santuokoje, turinčius nesantuokinių palikuonių, taip pat būtų įteisinta nuostata reikalauti iš darbuotojo deklaruoti privatų gyvenimą, religinį lojalumą ir viešai visa tai vertinti. Įstatymo pakeitimai taip pat atleistų nuo teisminės atsakomybės antisemitinių, ksenofobinių, homofobinių, rasistinių ir panašių idėjų skleidėjus, nes tokia religinės įmonės ar įstaigos veikla būtų traktuojama kaip „švietėjiška”.

Priėmus siūlomas įstatymo pataisas, Lygių galimybių įstatymas taptų iš esmės neįgyvendinamas bei paneigtų jo paties pagrindinį tikslą – kovoti prieš bet kokią diskriminaciją. Lietuvos Respublikos Konstitucija numato žmogaus teisių ir laisvių prioritetą prieš teisę išpažinti ir skleisti tikėjimą. Tikėjimu taip pat negali būti pateisinama nusikalstama veikla ar įstatymų nevykdymas. Iš viso šio įstatymo pakeitimo nuostatos pažeidžia net penkis Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnius bei daugiau nei dešimt tarptautinių sutarčių.

Kreipimąsi, kurį inicijavo Tolerantiško jaunimo asociacija, taip pat pasirašė ir Lygių galimybių plėtros centras, Vilniaus kairiųjų klubas, asociacija „Liberalų sąjūdis”, NVO „Naujos kartos moterų iniciatyvos”, jaunimo organizacija „In Corpore”, VšĮ „Pusiaukelis, intelektualinis sąjūdis „Naujoji kairė 95”, Lietuvos liberalus jaunimas, Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija. Jos ragina Vyriausybę, rengiant įstatymų projektus ir jų pataisas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir tarptautinių sutarčių.

Kontaktinis asmuo:
Artūras Rudomanskis
valdybos pirmininkas
Tolerantiško jaunimo asociacija
Tel.: +41 79 521 3033
info@tja.lt

Share:

Susiję tekstai: