Europos jaunimo organizacijos kreipėsi į Europos komisijos prezidentą José Manuel Durāo Barroso

TJA - IGLYO

2009 m. birželio 22 d. Europos jaunimo organizacijos kreipėsi  į Europos komisijos  prezidentą José Manuel Durāo Barroso ir  Europos komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir lygybės komisarą Vladimķr Špidlą, kreipimesi jaunimo organizacijos prašo Europos komisijos prezidento ir Europos komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir lygybės komisaro skubiai ir viešai išreikšti susirūpinimą Europos komisijos vardu dėl neseniai Seime priimto Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymo.

„Mes norėtume pasmerkti šį įstatymą, kuris visiškai pažeidžia Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus. Įstatymas pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją, pagrindinius nediskriminacijos ir lygiateisiškumo principus. Šis įstatymas taip pat pažeidžia Europos sąjungos sutarties 6  straipsnį“ rašoma kreipimesi.

„Mes tikime, kad nepilnamečių apsauga turi būti garantuota tinkamu audiovizualinio sektoriaus reguliavimu, pritariame, kad aiškių  ir ryžtingų priemonių turi būti imtasi prieš vaikų pornografiją ir jaunų žmonių prekybą. Žmogaus teisė į saviraiškos laisvę, kurios turinys garantuoja teisę ieškoti, gauti ir platinti informaciją gali būti varžoma tik tiek, kiek tarptautiniai standartai tai leidžia. Šie tarptautiniai standartai jau buvo išaiškinti Europos žmogaus teisių teisme šio teismo jurisprudencijos 10 straipsnyje.“

„Informacijos „kuria agituojama už homoseksualius, biseksualius ir poligaminius santykius“ priskyrimas prie informacijos žalingos nepilnamečių fizinei ir psichinei sveikatai, taip kaip įstatymo pakeitime įtvirtinta visiškai nesutampa su fundamentaliomis žmogaus teisėmis – laisve nebūti diskriminuojamam. Tai vienas iš Europos Sąjungos pagrindinių  principų, kuris tikėtina turi didelę įtaką nepilnamečių saviraiškos laisvei, todėl bet koks šių teisių suvaržymas turi būti proporcingas ir atitikti pastarojo tikslus.“ teigiama Europos jaunimo organizacijų kreipimesi į Europos komisijos  prezidentą José Manuel Durāo Barroso ir  Europos komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir lygybės komisarą Vladimķr Špidlą.

Kreipimąsi pasirašė:

Tine Radinja, Europos Jaunimo Forumo Prezidentas
Simon Malievac, Tarptautinės Lesbiečių, Gėjų, Biseksualaus bei Transseksualaus Jaunimo ir Studentų Organizacijos (IGLYO) Pirmininkas
Lukas Kaindlstorfer, Europos moksleivių sąjungų organizacinio biuro (OBESSU) Tarybos narys
Vytautas Valentinavičius, Tolerantiško Jaunimo Asociacijos Pirmininkas
Dainius Dikšaitis, Lietuvos Studentų Sąjungos Prezidentas
Darius Matas, Jaunimo Centro In Corpore Prezidentas

lietuvišką tekstą parengė Vytautas Valentinavičius
Tolerantiško jaunimo asociacija


Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: