Tolerantiško jaunimo asociacija sustiprino savo pozicijas

Lapkričio 8 d. Tolerantiško jaunimo asociacija tapo tikrąja Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) nare.

Asociacija dar 2007 m. įgyvendindama savo veiklos strategiją išreiškė siekį tapti LiJOT‘o nariais. Pagal galiojančius LiJOT‘o įstatus tikraisiais nariais gali tapti organizacijos, kurios metus prieš tai buvo stebėtojais.

Tolerantiško jaunimo asociacija tapo pirmoji žmogaus teises ginanti jaunimo organizacija, kuri įsijungė į didžiausią Lietuvos jaunimo organizacijas jungiantį tinklą. Santykiu 24 už, 4 prieš ir 2 susilaikius TJA jau per pirmą kartą buvo priimta.

Daug diskusijų kaip ir tuomet, kai TJA stojo į LiJOT stebėtojus sukėlė tradiciškai TJA dažniausiai prieštaraujančių organizacijų (Jaunųjų konservatorių, Ateitininkų) narių pasisakymai. Iš jų galima buvo suprasti, kad Tolerantiško jaunimo asociacija yra neaiški organizacija, nes drąsiai išreiškia ir dirba homoseksualių žmonių teisių srityje. Todėl jos dar kartą siekė paskatinti kitas jaunimo organizacijas nepriimti TJA į LiJOT‘ą. Keista buvo girdėti, kai TJA vieno iš ateitininkų lyderio buvo įvardinama „neaiškia“ nors LR Prezidentas, Vyriausybė, Seimas ir kitos institucijos bei organizacijos kviesdamos bendradarbiauti TJA laiko lygiaverčiu partneriu.

Džiugu buvo girdėti drąsiai už Tolerantiško jaunimo asociaciją pasisakiusius Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“, Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacijos atstovus, taip pat LiJOT kontrolės ir valdybos narius.

Tolerantiško jaunimo asociacija būdama LiJOT tikąja nare jaunimo tarpe tikisi sustiprinti galimybes įgyvendinti savo tikslus žmogaus teisių srityje, kovojant už žmonių lygiateisiškumo įtvirtinimą Lietuvoje.

Tolerantiško jaunimo asociacija – organizacija, vienijanti per 200 narių. Jos tikslas – skatinti pagarbą žmogui ir jo teisėms, vienyti jaunimą veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją.

 

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: