ANSO konferencija apie heteronormatyvumą

ANSO konferencija apie heteronormatyvumą

Sausio 25 – vasario 1 dienomis Strasbūre vyko ANSO (Šiaurės šalių studentų gėjų ir lesbiečių asociacija) ir Europos Tarybos (Council of Europe) organizuojamas tarptautinis susitikimas. Dalyvavo 28 aktyvistai iš 20 pasaulio šalių, įskaitant ir tokias retai konferencijose sutinkamas valstybes kaip Islandija, Armėnija, Gruzija, Libanas ar Kirgizija.

Konferencijos tikslas buvo patyrinėti heteronormatyvumo visuomenėje ir studentų tarpe priežastis ir pasekmes, taip pagilinant jaunimo aktyvistų sampratą apie visuomenės reiškinius ir paskatinant jaunimą veikti kryptingiau. Vardinome stereotipus apie „tikrą vyrą“ ir „tikrą moterį“, kurie sudaro heteronormatyvumą pagrindą, dalyvavome įvairiose simuliacijose, taip pat analizavome savo asmenines patirtis. Diskusijas bandėme perkelti į universitetų rėmus, bandėme ieškoti iš pačių universitetų kylančių heteronormatyvumo apraiškų. Užduotims įvykdyti naudojomės neformalaus ugdymo metodais.

Taip pat turėjome galimybę apsilankyti Europos Taryboje, kur dalyvavome plenariniame posėdyje apie ekonomikos krizę ir sprendimo būdus. Klausėme prezentacijos apie Europos Jaunimo Forumą ir jų įgyvendinamą lygių galimybių politiką, švedai pristatė jau porą metų jų švietimo įstatyme egzistuojantį lygių galimybių įgyvendinimą.

Tolerantiško jaunimo asociacijai atstovavo Laurynas, taip pat buvo 2 atstovai iš Lietuvos Gėjų Lygos. Laisvu nuo pagrindinių veiklų metu diskutavome apie TJA ir LGL bendradarbiavimo ypatumus, vertinome bendrų projektų galimybes.

Susitikimo metu dalyviai dirbo kūrybinėse grupėse kuriant „Išlikimo rinkinį“ („Survival kit“), skirtą jaunimo aktyvistams, kurie susiduria su heteronormatyvumu kasdienėje veikloje. Lietuvių ir estų grupė sukūrė neformalaus ugdymo žaidimą, kuris padėtų visiškai nieko apie heteronormatyvumą negirdėjusiai jaunimo grupei suprasti priežastis, pasekmes ir įvertinti asmeninę patirtį susijusią su šia tema. Kita kūrybinė grupė pristatė stalo žaidimo koncepciją, skirtą visuomenėje egzistuojančių normų tyrinėjimui. Pastarasis projektas bus toliau vystomas, tikimasi, su  Europos Tarybos Jaunimo fondo parama. Kitos grupės pristatė aktyvisto kalendoriaus, informacinio internetinio portalo ir studentų organizacijų politikos formavimo koncepcijas.

Projektas buvo labai įdomus ir naudingas daugeliu aspektų. Organizacijų atstovai iš rečiau sutinkamų valstybių praplėtė bendradarbiavimo ribas. Smarkiai praplėstos žinios apie heteronormatyvumo priežastis ir keliamas problemas padės kryptingiau formuoti aktyvistų veiklas, atsižvelgiant į daugiau faktorių. Sukurti „Išlikimo rinkiniai“ taps puikia metodine priemone ateities renginiams. Ačiū ANSO ir visiems prisidėjusiems prie projekto!


Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: