Nevyriausybinės organizacijos nepritaria prasidėjusiai isterijai

TJA

Reaguodamos į Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos priešiškus lygių galimybių politikai pasisakymus, publikuotus internetinėse svetainėse, spaudoje bei socialinės apsaugos ir darbo ministro Rimanto Dagio  komentarus žiniasklaidoje,  Tolerantiško jaunimo asociacija, „Kauno moterų draugija“, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Lygių galimybių plėtros centras, Jaunimo centras In Corpore, Naujos kartos moterų iniciatyvos ir Vilniaus moterų namai  išplatino kreipimąsi į valdžios atstovus, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl NŠTA neapykantos kurstymo prieš visuomenės grupes ir valstybinę lyčių lygybės politiką, raginimus Lietuvoje išsaugoti asmenybę žalojančius lyčių stereotipus bei diskriminuoti lytines mažumas.

Kreipimosi autoriai, kritiškai vertindami NŠTA sąmoningai skleidžiamą neapykantą Europos Sąjungos lyčių lygybės politikai, remiasi Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais: „Lietuva pritarė tarptautiniams teisės aktams dėl įvairių formų diskriminavimo panaikinimo, todėl privalo laikytis nacionalinių ir tarptautinių įsipareigojimų. Nepaisant įstatymų, priimtų rengiantis narystei Europos Sąjungoje, pažangaus nediskriminavimo principo įgyvendinimas bei  lyčių lygybė Lietuvoje netapo realybe dėl vyraujančių lyčių stereotipų. Todėl būtina tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo procesuose mažinti žmogaus teises ir demokratiją žeidžiančius lyčių stereotipus, diegti lygybe bei nediskriminavimu principu grįstą mąstymą. Šiuolaikinės lyčių lygybės bei tolerancijos sampratos  neįmanoma suformuoti nepripažįstant lyčių socialinių vaidmenų įvairovės, neužtikrinus lyčių  lygių teisių Lietuvos visuomenėje“, – pabrėžiama kreipimesi.

Kreipimesi taip pat sakoma, kad šiuolaikinėje Lietuvoje bręstantys vaikai  mato stereotipinius lyčių vaidmenis, yra skatinami besąlygiškai juos perimti. Vaikų stereotipinių lyčių vaidmenų perimamumo socialiniai sunkumai siejami su tradicinės lyčių sampratos  hipertrofuotu akcentavimu: „kitokius“ vaikus atstumia bendraamžiai, iš jų tyčiojasi, prieš juos smurtauja. Specialistai viena iš  patyčių mokykloje priežasčių laiko ir tradicinius lyčių vaidmenis, ypač tradicinę vyriškumo sampratą, o taip pat homofobiją – vaikai,  matydami neatitinkančius „vyriškumo” ar „moteriškumo” elgesio standartus, terorizuoja bendraamžius. Remiantis šiuolaikiniais tyrimais, būtina ugdyti vaikų pakantumą „kitokiems” bendraamžiams, parengti vaikus lytiškumo įvairovės suvokimui.

Nevyriausybinės organizacijos ragina Lietuvos piliečius bei valdžios atstovus atsakingai diegti lyčių lygybės politiką, skirti dėmesį visuomenės ir asmens brandai, kultūrai ir tolerancijai ugdyti ir primena, kad Lietuvos valstybė privalo įgyvendinti prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus dėl nediskriminavimo principo bei lyčių lygybės.


Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Taip pat skaitykite: BNS

Share:

Susiję tekstai: