Neapykantos kurstymo kampanija slepia neetišką lobizmą

TJA

Tolerantiško jaunimo asociacija, atsižvelgdama į 2009 03 31 pateiktas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupės išvadas, kad „Gender Loops“ projektas Lietuvoje nebuvo vykdomas, smerkia neapykantos kurstymo kampaniją, kurią 2009 m. kovą vykdė lobistinė organizacija „Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija“ (toliau NŠTA), „Respublikos“ leidinių grupė ir aukšti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnai.

 Manome, kad melagingo pranešimo apie darželiuose vykdomą „Gender Loops“ projektą ir po jo sekusios neapykantos kurstymo kampanijos tikslas yra paskatinti Seimą priimti Konstitucijai, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims ir teisės sistemai prieštaraujantį Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, sulaukusį tarptautinių žmogaus teises ginančių organizacijų pasmerkimo ir Europos Sąjungos institucijų dėmesio.

Balandžio 2 dieną Tolerantiško jaunimo asociacija išplatino kreipimąsi į Seimo komitetus, kuriame atkreipia jų narių dėmesį į pateiktą Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-110 prieštaravimą Konstitucijai, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos Tarybos teisės aktams. Kreipimesi, adresuotame Socialinių reikalų ir darbo, Švietimo, mokslo ir kultūros, Teisės ir teisėtvarkos bei Žmogaus teisių komitetams, asociacija prašo nepritarti pateiktai projekto redakcijai.

Rašte Seimo komitetų nariams teigiama: „Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 str. nurodyta, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.“

Kreipimesi nuogąstaujama, kad įstatymo projekto 4 str. 13 p. nuostata – „agitavimas už homoseksualius santykius“ nėra apibrėžta,  todėl gali būti labai plačiai interpretuojama siekiant visiškai apriboti bet kokios informacijos skleidimą.

„Tokia nuostata turės aibę neigiamų pasekmių. Pavyzdžiui, mokytojai, bijodami kaltinimų „agitacija už homoseksualius santykius“, vengs palaikyti homoseksualius mokinius, patiriančius homofobinius priekabiavimus bei patyčias. Ši nuostata galės būti naudojama bauginti ir persekioti visuomenės veikėjus, pasisakančius už homoseksualių asmenų lygias teises“, − teigiama kreipimesi į Seimo komitetų narius. – „Agitavimo už homoseksualius santykius“ koncepcija apskritai yra ydinga, nes remiasi dabartinėms mokslo žinioms prieštaraujančia prielaida, kad seksualinė orientacija yra pasirenkama“. Asociacijos nuomone, tokios teisės normos priėmimas gali tapti žmogaus teisių pažeidimų priežastimi ir taip pat kelti rimtą grėsmę demokratijos plėtrai valstybėje.

Tolerantiško jaunimo asociacija taip pat kreipėsi į Europos Sąjungos teisės departamentą prašydama paaiškinti, kodėl 2006 m. ir 2008 m. Europos teisės departamento pateiktos išvados skiriasi, nors vertinami buvo beveik vienodi įstatymo projektai ir į Seimo kanceliarijos Teisės departamentą, prašydama iš naujo išsamiai įvertinti minėto įstatymo atitikimą Konstitucijai ir kitiems teisės aktams.

Asociacija taip pat kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydama ištirti, ar Seimo narys Valentinas Stundys, teikdamas Konstitucijai prieštaraujantį įstatymo projektą be atitinkamų Konstitucijos pataisų ir aiškinamajame rašte nurodydamas klaidingą informaciją neva įstatymo projektas neprieštarauja Konstitucijai ir kitoms teisės normoms, nenusižengė Seimo nario etikai ir nesulaužė Seimo nario priesaikos, kuri įpareigoja gerbti Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Asociacija atkreipia dėmesį, kad lobistinės organizacijos NŠTA skundą tyrė tos pačios organizacijos narė ir jos tarybos nario Algimanto Ramono žmona, Socialinės apsaugos ir darbo ministro Rimanto Jono Dagio patarėja Jolanta Ramonienė. Asociacija pabrėžia, kad praktika, kai tirti lobistinių organizacijų narių pateiktus skundus skiriami giminystės ryšiais su jais susiję asmenys, yra nepriimtina.

Tokie veiksmai pažeidžia Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą, todėl TJA, siekdama užkirsti kelią korupcinei praktikai, kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydama ištirti ir įvertinti socialinės apsaugos ir darbo ministro Rimanto Jono Dagio patarėjos Jolantos Ramonienės galbūt padarytus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimus.

Tolerantiško jaunimo asociacijos tikslas – skatinti pagarbą žmogui ir jo teisėms, vienyti jaunimą veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją. Organizacijos veikloje dalyvauja  per 200 narių.


Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: