Meilė laisvei, laisvė mylėti

© Vytauto Valentinavičiaus nuotr.
2009 m. liepos 25 d. – rugpjūčio 2 d. vyksta WorldOutgames 2009, renginys skirtas LGBTQ kultūrai, žmogaus teisėms ir sportui. Šio renginio šūkis „Meilė laisvei, laisvė mylėti“  (ang. „Love of freedom, freedom to love“). Renginio atidarymo metu Kopenhagos merė Jytte Ritt Bjerregaard minėjo, kad šio renginio esmė – įvairovė, mokymasis gerbti žmogų nepaisant jo seksualinės orientacijos, lytiškumo (ang. gender identity). Atidarymo metu nuskambėjo oficiali WorldOutgames 2009 daina „Freedom to love“, kurią atliko žinoma Danų dainų autorė ir atlikėja Annisette (dar žinoma kaip Savage Rose atlikėja). Renginio šerdis LGBTQ žmogaus teisių konferencija (vykusi liepos 27-29 dienomis), į kurią susirinko daugiau nei 600 žmogaus teisių aktyvistų iš viso pasaulio ir kurioje taip pat dalyvavo Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkas Vytautas Valentinavičius.
© Vytauto Valentinavičiaus nuotr.
Konferencijos tema: „Meilė laisvei, laisvė mylėti“ (ang. “Love of Freedom – Freedom to Love”) apibendrina konferencijos mintį: meilė laisvei, kuri leidžia mylėti savo gyvenimą, seksualumą ir lytiškumą be baimės, diskriminavimo ar kriminalizavimo. Konferencijos metu kalbėjo daug žinomų LGBTQ aktyvistų, Linda Freimane, Mozaikos prezidentė, ILGA Europe valdybos narė ir Joyce Hamilton, COC viceprezidentė, kalbėjo apie LGBTQ aktyvizmą, bendrą veiklų koordinavimą. Jose Alegre Seoane (Europos komisijos teisingumo, lygiateisiškumo ir apsaugos direktorato narys) ir Evelyne Paradis, (ILGA Europe) analizavo Europos Sąjungos direktyvas: 2000/78/EC draudžiančią diskriminuoti asmenis dėl jų seksualinės orientacijos, pasiūlytą naująją direktyvą COM(2008)426, kuri turėtų išplėsti asmenų apsaugą ryšium su jų seksualine orientacija daugumoje gyvenimo sferų (sveikatos apsauga, mokslas, socialinės paslaugos ir pan.). Pranešėjai taip pat analizavo direktyvą 2004/38/EC, kuri nepakankamai užtikrina vienalyčių porų (šeimų) laisvą judėjimą Europos sąjungos šalyse.
 © Vytauto Valentinavičiaus nuotr.

Konferenciją apibendrino Tomas Hammarberg, Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras, kuris kalbėjo: „Europos tarybos šalys narės turi stengtis daugiau siekdamos sustabdyti transfobijos apraiškas ir translyčių asmenų diskriminaciją. Translyčiai asmenys buvo ignoruojami, nesirūpinama jų problemomis. Jie išgyvena didžiulę diskriminaciją ir tiesioginę prievartą. Šie asmenys yra neapykantos nusikaltimų aukos Europos šalyse.“

Savo kalboje Tomas Hammarberg pabrėžė, kad tarptautiniai žmogaus teisių standartai  turi būti taikomi kiekvienam įskaitant ir translyčius asmenis.

Pranešimą parengė Vytautas Valentinavičius

fotografijos Vytauto valentinavičiaus
 
Tolerantiško jaunimo asociacijos informaicja

Share:

Susiję tekstai: