Mokslininkų ir nevyriausybinių organizacijų grupė pasisako prieš diskriminacijos lyties pagrindu skatinimą

Šių metų spalio 22 d. VU Filosofijos fakulteto Filosofijos katedros vedėjas prof. Arvydas Šliogeris savo viešame pasisakyme Delfi portale teigia: „Kartą Elena Tervidytė, „Dialogo“ redaktorė, paklausė manęs: „Ką tu parekomenduotum mokykloms?“ Aš atsakiau labai paprastai: „Mergaitėms – mezgimo vadovėlis, vaikinams – Plutarchas“. Toliau šiame interviu A. Šliogeris kalba apie vyro ir moters sulyginimo žalą, demonizuoja feministines nuostatas palaikančią visuomenės dalį bei homoseksualus.

Pagrįstai kyla klausimas, kaip toks VU FSF katedros vedėjo viešas pasisakymas dera su VU ir pačios Lietuvos mokslo ir švietimo sistemos požiūriu į lyčių lygybę? Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtintos antidiskriminacinės nuostatos įpareigoja formuoti lyčių lygybę skatinančią, o ne ją stabdančią švietimo politiką – kokiu būdu yra užtikrinama, kad atvirai diskriminacines nuostatas deklaruojantys akademinės bendruomenės nariai nesivadovauja jomis priimdami sprendimus dėl studentų vertinimo, priėmimo į atskiras studijų programas, akademinio personalo atrankos ir kituose svarbiuose sprendimuose? Ar nepažeidžia prof. A.Šliogerio vieši pasisakymai VU Akademinės etikos kodekso (atvejai, numatyti 2.2.1 ir 2.2.3 punktuose)?

Šiandien universitetai tampa vis labiau priklausomi nuo juose studijuoti pasirenkančių studentų, nuo tų lėšų, kurias pritraukia gerai besimokantieji iš valstybės biudžeto, ir kurias universitetai surenka iš mokančiųjų už studijas. Kaip tokiame kontekste suprasti žinomo akademinės bendruomenės atstovo skleidžiamą žinią, jog pusės potencialių studentų mokymo įstaigai nereikia vien dėl to, kad jų lytis neatitinka dėstytojo prioritetų?

Prašymas apsvarstyti šį viešą žinomo profesoriaus ir katedros vedėjo pasisakymą bei išreikšti savo poziciją dėl lygių lyčių galimybių siekiant aukštojo mokslo bet kurioje mokslo kryptyje Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose bei konkrečiai Vilniaus universitete 2009 11 10 išsiųstas LR Švietimo ir mokslo ministrui, VU rektoriui, VU Filosofijos fakulteto dekanui, VU Akademinės etikos komisijos pirmininkui ir Lygių galimybių kontrolierei.

Pasirašo asmenys ir organizacijos:

Dr. Margarita Jankauskaitė (Lygių galimybių plėtros centras)
Dr. Aušra Pažėraitė (VU RSTC)
Dr. Audronė Žukauskaitė (KFMI)
Doc. Dr. Jolanta Reingardė (VDU)
Doc. Dr. Solveiga Daugirdaitė (VU)
Doc. Dr. Nida Vasiliauskaitė (VGTU HI)
Morta Vidūnaitė (VU TSPMI)
Artūras Rudomanskis (NVO Tolerantiško jaunimo asociacija)
Dokt. Rasa Erentaitė (MRU; NVO Naujos kartos moterų iniciatyvos)
Dr. Nijolė Keršytė (KFMI ir VU)
Doc. Dr. Virginija Šidlauskienė (ŠU)
Doc. Dr. Andrius Bielskis (MRU)
Doc. Dr. Virginija Jurėnienė (VU KHF)
Laima Kreivytė (VDA)
Karolis Klimka (Europos kinotyros ir medijų studijų tinklas)
Dokt. Ernesta Butkuvienė (KTU; VšĮ Moters pagalba moteriai)
Prof. Dr. HP Nijolė Petkevičiūtė (VDU; SI/E Lithuanian union President)
Prof. Dr. HP Irmina Matonytė (Socialinių tyrimų institutas, Europos humanitarinis universitetas)
Dr. Aušra Maslauskaitė (Socialinių tyrimų institutas)
Doc. Dr. Giedrė Purvaneckienė (VU)
Ramunė Kudzmanaitė (Vilniaus kolegija)
Renata Šukaitytė (LMTA)

Kontaktinis asmuo:
Margarita Jankauskaitė
info@gap.lt
+370 (5) 2335380

Share:

Susiję tekstai: