Lietuvos pažangą kovojant su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos užgožia homofobiški įstatymai

Atsižvelgdama į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros ataskaitą Tolerantiško jaunimo asociacija ragina Lietuvos Vyriausybę ir Seimą imtis priemonių negatyvioms ir diskriminacinėms tendencijoms stabdyti bei efektyviau spręsti homoseksualių piliečių problemas. „Akivaizdu, jog atsižvelgiant į Pagrindinių teisių agentūros ataskaitą Lietuva iš tiesų atrodo kaip iš bendraeuropinio konteksto iškrentanti agresyviai homofobiją bandanti įtvirtinti valstybė. Tai neigiamai veikia ir darnios bei teisingos visuomenės plėtrą Lietuvoje, ir atstumia nuo jos Europos valstybes.

 

Tačiau ataskaita taip pat rodo, kad Lietuva moka ne tik šiurpinti Europą, bet sugeba imtis ir pozityvių žingsnių. Vadinasi, reikia tik politinės valios kovoti su negatyviomis tendencijomis. Deja, būtent jos dažniausiai ir pritrūksta į populizmą linkusiems Seimo nariams. Todėl pozityvias iniciatyvas užgožia homofobiški įstatymai ir Lietuva pasirodo kaip žmogaus teisių negerbianti valstybė“, – komentuodamas Pagrindinių teisių agentūros ataskaitą teigė Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis.

Žmogaus teisių situaciją Europos Sąjungoje prižiūrinčios Pagrindinių teisių agentūros išleista 2010 metų ataskaita „Homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ pabrėžia, kad Lietuvos pažangą kovojant su neapykanta ir homofobija, lyginant su 2008 metais vis labiau užgožia homofobiškos iniciatyvos.

Pagrindinių teisių agentūra atlikusi visų Europos Sąjungos valstybių teisės aktų susijusių su seksualine orientacija analizę konstatuoja, kad Lietuva nuo 2008 metų padarė pažangą kovojant su neapykantos nusikaltimais nukreiptais prieš asmenis dėl jų seksualinės orientacijos, pripažindama, kad nusikaltimo padarymas dėl aukos seksualinės orientacijos yra sunkinanti aplinkybė.

Tačiau bendroji tendencija rodo, kad Lietuva išsiskiria iš kitų Europos Sąjungos valstybių savo bandymais įstatymais apriboti homoseksualių žmonių saviraiškos laisvę. Daugiausia dėmesio raporte skiriama liūdnai pagarsėjusiam Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo projektui ir grupės Seimo narių iniciatyvoms taikyti administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už homoseksualių santykių „propagavimą“. Raporte pabrėžiama, kad jokioje kitoje Europos šalyje tokio pobūdžio įstatymų nėra, todėl bandydama įstatymais skatinti diskriminaciją Lietuva iškrenta iš bendro Europos konteksto. Tuo tarpu Tarptautinės teisininkų komisijos (International Commission of Jurists) teigimu, priimdama tokius įstatymus Lietuva pažeidžia visus pagrindinius tarptautinius žmogaus teisių dokumentus, kurių yra įsipareigojusi laikytis, todėl ragina Lietuvą atsižvelgti į jų teikiamas pastabas.

Šį įstatymo projektą taip pat pasmerkė ir didžiausia pasaulyje žmogaus teises ginanti organizacija „Amnesty International“. Tarptautinė organizacija reiškia susirūpinimą dėl įstatymo pataisos projekto, nes jį priėmus būtų apribota homoseksualių ir transseksualių asmenų ir jų gynėjų saviraiškos laisvė, o tai dar labiau paskatintų homofobiją Lietuvoje, – teigiama tarptautinės organizacijos pranešime.

Ataskaitoje neigiamai vertinamos ir 2008 metais Seimo priimtos Lygių galimybių įstatymo pataisos, suteikiančios teisę mokykloms diskriminuoti asmenis dėl seksualinės orientacijos bei Lietuvos delsimas priimti lyties keitimą reglamentuojančius įstatymus taip ignoruojant Europos žmogaus teisių teismo sprendimą.

Ataskaitoje taip pat primenama ir apie neramumus „Baltic Pride“ metu Vilniuje šių metų gegužės mėnesį, bei bandymus uždrausti eitynes „Už lygybę“. Pagrindinių teisių agentūros nuomone, teisės į taikius susirinkimus užtikrinimas homoseksualiems žmonėms išlieka viena pagrindinių žmogaus teisių problemų Lietuvoje.

Daug dėmesio ataskaitoje skiriama ir abipusio santuokos pripažinimo Europoje nebuvimui, kas apsunkina laisvą gyventojų judėjimą ir sukuria papildomas kliūtis homoseksualių žmonių integracijai.

Visa FRA ataskaita.

Kontaktinis asmuo:
Artūras Rudomanskis
Tolerantiško jaunimo asociacija
valdybos pirmininkas
+370 683 04748
arturas@tja.lt
tja.lt

Share:

Susiję tekstai: