Mokymai „Lytis – saviraiška, šeima, politika“

Mokymai „Lytis - saviraiška, šeima, politika“

Mokymai „Lytis – saviraiška, šeima, politika“

Tolerantiško jaunimo asociacija maloniai kviečia į mokymus „Lytis – saviraiška, šeima, politika“

Kova už žmogaus teises neprasideda tuščioje vietoje – ją paskatina idėjos. Tad kovos už moterų teises – ir joms giminingi LGBT judėjimai – neįsivaizduojamos be feminizmo ir ilgos mąstymo apie lytiškumą tradicijos. Kaip kilo mintis, kad žmogaus lytis nėra nuleista Dievo – o veikiau sukurta pačių žmonių? Kad ji nebūtinai turi lemti socialinę žmonių hierarchiją? Kaip žmonės konstruoja lytis ir kaip šios dalyvauja formuojant kiekvieno individo asmeninį gyvenimą, valstybės valdymo aparatą ir mąstymo apie save bei pasaulį kryptis?

Kviečiame susipažinti su teorijomis, kurios grindžia kovos už lygias moterų ir LGBT teises, TJA mokymuose „Lytis – saviraiška, šeima, politika“, kurie vyks gruodžio 18-19 dienomis. Paskaitas skaitys VDU Sociologijos katedros profesorius Artūras Tereškinas ir VU docentė Giedrė Purvaneckienė.

Tarp aptariamų temų bus:
– Lyties ir seksualumo samprata
– Lytis ir socialinės-politinės institucijos
– Lytiškumo raiška viešajame ir kultūriniame diskurse
– Šeimos samprata

Laikas:
2010 gruodžio 18 d. 11 val.
2010 gruodžio 19 d. 12 val.

Mokymai vyks Vilniuje apie tikslią vietą informuosime dalyvausiančiuosius.

Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis el.paštu justinas@tja.lt iki ketvirtadienio, gruodžio 16 dienos, 13 val. (nurodykite savo vardą, pavardę, organizaciją, kuriai priklausote, ir kontaktinius duomenis). Visų laukiame.


Šie mokymai yra Tolerantiško jaunimo asociacijos vykdomo projekto „Kovok už save – už LGBT teises” vienas iš veiklos rezultatų. Projektą remia Nyderlandų karalystės ambasada Vilniuje ir Nyderlandų karalystės užsienio reikalų ministerija.

Tolerantiško jaunimo asociacijos tikslas – skatinti pagarbą žmogui ir jo teisėms, burti aktyvius žmones veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją. Organizacijos veikloje dalyvauja per 200 narių.

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: