Eitynių „Už solidarią ir įvairią Lietuvą“ rengėjai teismui skundžia Kauno m. savivaldybės administracijos sprendimą atšaukti eitynėms išduotą leidimą

Šiandien Tolerantiško jaunimo asociacijos Kauno padalinio atstovė apskundė Kauno apygardos administraciniam teismui Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą atšaukti eitynėms „Už solidarią ir įvairią Lietuvą“ išduotą pažymėjimą. Renginio organizatorių nuomone, skundžiamas Kauno miesto savivaldybės administratoriaus sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas.

 

Pasak pareiškėjų, priimdama tokį sprendimą Kauno m. savivaldybės administracija šiurkščiai pažeidė asmenų teisę į taikius susirinkimus ir saviraiškos laisvę, o pats sprendimas yra visiškai nemotyvuotas − jame tik abstrakčiai nurodoma, kad gali būti nepakankamai galimybių užtikrinti viešąją tvarką.

 

Organizatorių teigimu, tai − tik formali prielaida ir pretekstas neleisti organizuoti iš anksto numatyto ir įstatymų nustatyta tvarka suderinto susirinkimo. Anksčiau išduotame susirinkimo pažymėjime buvo nurodyta, kad viešąją tvarką užtikrins policijos pareigūnai, taigi, nėra jokio pagrindo teigti, taip pat ir skundžiamame sprendime nepateikta jokių objektyvių duomenų apie tai, kad susirinkimas taptų negalimas, neįmanomas ar kad viešoji tvarka galėtų būti kaip nors pažeista.

 

Eitynių „Už solidarią ir įvairią Lietuvą“ rengėjai pabrėžia, kad tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, tiek galiojančio Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nuostatos įtvirtina ne leidiminę, o pareikštinę taikių susirinkimų organizavimo tvarką. Žmogus turi teisę į taikius susirinkimus ir į saviraišką, o valdžios institucijos šiuo atžvilgiu neturi diskrecijos teisės leisti ar neleisti taikaus susirinkimo, pastebi renginio organizatoriai.

 

Pareiškėjas taip pat prašo Teismo išnagrinėti bylą ypatingos skubos tvarka, kad nebūtų užkirstas kelias įvykti iš anksto planuotam ir suderintam renginiui − eitynėms “Už solidarią ir įvairią Lietuvą” 2012 02 16 dieną, nes po nurodytos datos renginys prarastų prasmę ir teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

 

TJA valdybos pirmininko Artūro Rudomanskio teigimu, toks Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimas organizatorių nenustebino, tačiau privertė sunerimti. „Kadangi Kauno miesto savivaldybės administracija neįstengė aiškiai pagrįsti savo sprendimo, susidaro įspūdis, kad sprendimą lėmė politiniai motyvai. Belieka tik stebėtis, kad Kauno miesto savivaldybei atrodo svetimos netgi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos vertybės – nediskriminavimas, piliečių lygiateisiškumas, saviraiškos ir žodžio laisvė. Po šio sprendimo pagrįstai kyla klausimas, ar Kauno miesto savivaldybė apskritai suvokia, kas yra demokratija ir žmogaus teisės“, − sakė A. Rudomanskis.

 

TJA Kauno padalinio vadovė Sandra Šuliauskaitė taip pat pabrėžė, kad ši šventė yra visų Lietuvos gyventojų šventė ir jokiais politiniais ar ideologiniais svertais negalima pagrįsti draudimo rinktis į taikius susirinkimus. „Tikimės kad teismas priims teisingą sprendimą“, vylėsi TJA Kauno padalinio vadovė.

 

 

Kontaktiniai asmenys:

Artūras Rudomanskis

Tolerantiško jaunimo asociacija,

valdybos pirmininkas

+370 683 04748

arturas@tja.lt

tja.lt

 

Sandra Šuliauskaitė

Tolerantiško jaunimo asociacija

Kauno padalinio pirmininkė

+370 610 66911

tja.kaunas@gmail.com

 

 

Share:

Susiję tekstai: