Išleista monografija „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos vertinimo modelis (įrankis)“

Tolerantiško jaunimo asociacijos išleista prof. V.Žydžiūnaitės parengta monografija.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos vykdomo projekto „Socialinio dialogo plėtra tobulinant PGU sistemą“ metu išleistas prof. dr. Vilmos Židžiūnaitės parengta monografija „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos vertinimo modelis (įrankis)“.

Tolerantiško jaunimo asociacijos išleista prof. V.Žydžiūnaitės parengta monografija.
Tolerantiško jaunimo asociacijos išleista prof. V.Žydžiūnaitės parengta monografija.

Monografija kalba prieglobstį gavusių užsieniečių (toliau – PGU) – pabėgėlių ir apsaugą turinčių asmenų – vardu. Knygos įvade suformuluotas tikslas ir uždaviniai, kurie susiję su PGU integracijos vertinimu. Tačiau knyga savo teoriniu ir empiriniu turiniu skatina mus suvokti, kad PGU yra ŽMONĖS, turintys jausmus, poreikius, norus ir lukesčius. Galima būtų formuluoti ir tokią monografijos paskirtį – skatinti sampratų ir nuostatų kaitą nuo „PGU yra TARP ir PRIE mūsų“ link „PGU yra ŠALIA ir SU mumis“. Tikėtina, kad tokia mentaliteto kaitos kryptis prisidėtų prie PGU atskirties ir izoliacijos mažinimo bei sudarytų sąlygas visuomenei mokytis tolerancijos, s

utarimo, bendruomeniškumo, t. y. rupesčiu besiremiančio bendrabūvio/bendrystės ir sugyvenimo.

„Monografija skirta ne tik praktikams ar vertintojams, dirbantiems su PGU tiesiogiai ir inicijuojantiems, organizuojantiems, koordinuojantiems, vertinantiems ar kt. su PGU problemomis susijusius projektus, bet ir politikams, kurie gali daryti įtaką šalinant istatymų spragas, asmenims, paskirtiems atstovauti PGU, sveikatos priežiūros specialistams (medikams ir slaugytojams) ir socialiniams darbuotojams, pedagogams ir tyrejams bei mokslininkams, viešosios tvarkos pareigūnams ir patiems PGU“ – teigiama monografijoje.

Projektas vykdomas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2010 m. programą ir yra remiamas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos.

Tolerantiško jaunimo asociacija projektą vykdo bendradarbiaudama su Šiaulių valstybine kolegija.

 

Monografiją galite atsiųsti ir internetu. Spausti čia.

 

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: