Drauge kurkime LGBT+ priimančią, draugišką ir saugią aplinką

Ką reiškia vaikams, jauniems žmonėms, suaugusiems pripažinti savo seksualumą? Kiek daug problemų kyla asmenims vien dėl to, kad jie yra homoseksualūs, biseksualūs, translyčiai? Kokius išgyvenimus patiria jų artimieji ir draugai? Šis klausimų ratas nesiliauja suktis, nes didžiulė dalis visuomenės vis dar kenčia nematymą, ignoravimą, neapykantą, diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos.

PROJEKTO NAUJIENOS

Lietuvos viešajame diskurse LGBT+ asmenys (lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai asmenys ir kitokiems save priskiriantys asmenys, artimieji, draugai) kol kas dar beveik nematomi, arba matomi išvien neigiamame kontekste Negatyviomis nuostatomis persismelkę daugelis visuomenės gyvenimo sričių. pradedant nuo mokyklos, verslo, viešųjų įstaigų, žiniasklaidos, visuomenėje žinomų viešų asmenų pasisakymų. Galiausiai net pati LGBT+ bendruomenė, saugodamasi neapykantos ir diskriminacijos, dažnai nedrįsta priešintis esamai situacijai ir žengti link teigiamų pokyčių ir LGBT+ asmenų teisių užtikrinimo.

Todėl išsikėlėme tikslą aktyviai skatinti LGBT+ asmenims palankų viešąjį diskursą ir stiprinti Tolerantiško jaunimo asociacijos galimybes atstovauti bei ginti diskriminuojamus asmenis.

Siekdami šio tikslo, sutelkėme jėgas naujam projektui, kurį įgyvendindami rengsime LGBT+ žmonėms palankų viešą diskursą formuojančią sąmoningumo kėlimo kampaniją prieš diskriminaciją. Įstaigos, organizacijos, verslo įmonės, pavieniai asmenys, laisvalaikio organizatoriai ir visi viešojo diskurso dalyviai bus kviečiami prisidėti kuriant LGBT+ asmenims Lietuvoje palankią ir priimančią aplinką. Tam pasitelksime įvairiausius būdus, nuo nediskriminavimo politikos diegimo organizacijų viduje iki jų aktyvaus dalyvavimo viešuose renginiuose, įsitraukimo į diskursą, skatinant toleranciją ir nediskriminavimo politiką.

Projektas „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį“ (p. nr. EEE-NVO-K1-DP-26) finansuojamas pagal 2009-2014 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo nevyriausybinių organizacijų programą Lietuvoje.

Veiklą įgyvendinsime 12 mėnesių, nuo 2013 metų spalio iki 2014 metų gruodžio.

Share:

Susiję tekstai: