Socialinio dialogo plėtra tobulinant PGU integracijos sistemą

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos ir Šiaulių valstybinės kolegijos vykdomas projektas „Socialinio dialogo plėtra tobulinant PGU sistemą“ vykdomas įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008-2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje  metinę 2010 m. programą.

Projekto tikslinė grupė – prieglobstį gavę asmenys (pabėgėliai).

Projekto trukmė – 2011 m. sausis – 2012 m. birželis.

Projekto tikslas – plėtoti prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos sistemą Lietuvoje, siekiant socialinio dialogo tarp prieglobstį gavusių užsieniečių ir plačiosios visuomenės, vietos valdžios institucijų, pabėgėlių asociacijų, savanorių grupių, socialinių partnerių ir platesnės visuomenės.

Projekto uždaviniai:

  1. Parengti prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos vertinimo modelį;
  2. Parengti ir įdiegti socialinio darbo ir rūpos su prieglobstį gavusiais užsieniečiais modulį aukštojoje mokykloje;
  3. Formuoti pozityvią Lietuvos visuomenės nuomonę apie prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos poreikius ir sėkmingos integracijos naudą.

Projekto rezultatai:

  1. Dalyko aprašas „Socialinis darbas ir rūpa su prieglobstį gavusiais užsieniečiais“.
  2. Metodinė priemonė „Socialinis darbas su prieglobstį gavusiais užsieniečiais“.
  3. Monografija „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos vertinimo modelis (įrankis)“.

Projekto vadovė – Inga Žilinskaitė

Tel. +370 616 48515, el. p. inga [eta] tja.lt

Share:

Susiję tekstai: