Vykdome Žmogaus teisių organizacijų koaliciją sustiprinsiantį projektą

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) pradeda vykdyti Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio bendradarbiavimo stiprinimo projektą, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) lėšomis.

Aštuonios ŽTOK narės – Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras, Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“, VšĮ Romų visuomenės centras, Tolerantiško jaunimo asociacija ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas – vykdys veiklas, skirtas stiprinti Koalicijos narių gebėjimus, ragins valstybės institucijas ir visuomenę atkreipti dėmesį į įvairiais žmogaus teisių problemas, stiprins bendradarbiavimą su valstybės institucijomis.

Projektinėmis veiklomis bus gilinamos koalicijos narių kompetencijos strategiškai vykdyti viešosios politikos advokaciją, stiprinti narių bendradarbiavimą, sukurti aiškią savireguliacijos struktūrą, įdiegti skaidrumo ir atskaitomybės standartus, didinti  ŽTOK veiklų žinomumą, prisidėti formuojant žmogaus teisių principus ir Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus atitinkančią viešąją politiką, kurti ilgalaikę partnerystę tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus.

Projekto metu numatoma dalyvauti vyriausybinio ir savivaldybinio lygmens darbo grupėse bei teikti nagrinėjamiems dokumentams pastabas, rengti mokymus Koalicijos nariams, kuriose būtų parengta ilgalaikė Koalicijos veiklos strategija, įgytos žinios apie viešųjų paslaugų teikimą bei komunikaciją, oficialiai įregistruota Koalicija, sukurtas ŽTOK puslapis internete, informuosiantis visuomenę apie jos veiklą, atliktas finansinis ir veiklos auditas projektą SADM Koalicijos vardu teikusiame Lietuvos žmogaus teisių centre.

Projekto pradžia – 2017 m. rugpjūčio 25, pabaiga 2017 m. gruodžio 31 d.

Share:

Susiję tekstai: