Kandidatai į LiJOT valdybą atsakydami į TJA klausimą pritarė partnerystėms

Druskininkuose balandžio 26-27 d. susirinko Lietuvos jaunimo organizacijų atstovai. Šios Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau LiJOT) Asamblėjos darbotvarkėje kandidatų į valdybą rinkimas, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos (toliau LTJS) narystės sustabdymo klausimas bei Rezoliucijos dėl gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projekto svarstymas.

Pirmąją dieną svarstant rezoliuciją darbo grupė iš esmė balsų dauguma sutiko, kad tokio pobūdžio rezoliucija reikalinga ir turi būti teikiama balsuoti Asamblėjai sekmadienį. Rezoliucijos tikslas yra pareikšti nepritarimą Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektui Nr. XIIP-337, ir paraginti Seimą priimti Reprodukcinės sveikatos įstatymą, kuriame išlaikomos dabar Lietuvoje galiojančios nuostatos, kad moteris gali nutraukti nėštumą iki 12 savaičių, bei numatoma sukurti  Šeimos planavimo programą ir  numatyti kontracepcijos priemonių įsigijimo kompensavimo tvarką pažeidžiamoms grupėms.

Taip pat šeštadienį prisistatė ir kandidatai į LiJOT valdybą. Asociacijos narės galėjo užduoti klausimus. Tolerantiško Jaunimo Asociaciją atstovavęs valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis kandidatų paklausė kaip jie balsuotų jei turėtų lemiamą balsą įsteigiant tos pačios lyties asmenų partnerystės institutą. Kandidatai visi vieningai pasakė „TAIP“ tos pačios lyties asmenų partnerystėms. Tai labai aiškus signalas ir politikams, kad jaunimo lyderiai supranta tokio pobūdžio teisės akto svarbą.

Sekmadienį bus svarstomas Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos narystės LiJOT‘e sustabdymo klausimas. Praėjusioje, 35-oje LiJOT Asamblėjoje Tolerantiško Jaunimo Asociacija jau buvo  iškėlusi klausimą, tačiau jis nebuvo svarstomas. Tuomet Tolerantiško Jaunimo Asociacijos atstovas paprašė, kad LiJOT Kontrolės komisija įvertintų ar LTJS nepažeidė LiJOT įstatų. Šiam paklausimui LiJOT narės Asamblėjoje pritarė. Išnagrinėjusi informaciją dėl LTJS atstovų veiklos, kuomet tuometinis sąjungos pirmininkas viešai sudegino visuomenei žinomų asmenų atvaizdus bei pasiūlė apsivalyti nuo jų (kurių tarpe buvo ir 2 TJA nariai Nida Vasiliauskaitė ir Artūras Rudomanskis) LIJOT Kontrolės komisija pripažino, kad LTJS pažeidė LIJOT įstatus. Todėl LTJS narystės klausimas pakartotinai keliamas šioje Asamblėjoje.

Bus tęsinys

Share:

Susiję tekstai: