Tolerantiško jaunimo asociacija: energetikos ministras painioja ministerijos veiklą su asmeniniais interesais

Tolerantiško jaunimo asociacija kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydama ištirti energetikos ministro Roko Masiulio naudojimąsi tarnybinėmis pareigomis ir ministerijos resursais asmeninių poreikių tenkinimui.

 

Energetikos ministras R. Masiulis Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Energetikos ministerijos vardu, 2015 m. spalio 9 d. pateikė raštą, kuriuo teikia pasiūlymus Civilinio kodekso pataisoms dėl lyties keitimo. Tačiau, Energetikos ministerija spręsti tokius klausimus neturi jokios kompetencijos ir įgaliojimų.

Tolerantiško jaunimo asociacija skunde pažymi, kad ministras R. Masiulis viršijo savo įgaliojimus ministerijos vardu teikdamas raštus srityse, kuriose ministerija neturi įgaliojimų. Taip pat ministras pasinaudojo savo pareigomis bei valstybės institucijos resursais asmeninių nuostatų propagavimui ir savireklamai. Taip elgdamasis energetikos ministras pažeidė Viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatą draudžiančią naudotis tarnybinėmis pareigomis netiesioginei asmeninei naudai gauti.

Tolerantiško jaunimo asociacija primena energetikos ministrui Rokui Masiuliui, kad savo siūlymus srityse, nesusijusiose su Energetikos ministerijos funkcijomis, jis gali teikti kaip privatus asmuo, ir prašo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos imtis priemonių užkirsti kelią tolesniam piktnaudžiavimui ministro pareigomis.

Share:

Susiję tekstai: