Iš ko galima sulaukti pagalbos smurto artimoje aplinkoje atveju

Įsigaliojus LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, atsirado daugiau pagalbos mechanizmų nukentėjusiems asmenims. Įstatymas numato, kad policijos pareigūnai, atvykę į smurto artimoje aplinkoje įvykio vietą, informuoja smurtą patyrusį asmenį, kad su juo susisieks specializuotos pagalbos centras, kuris suteiks jam pagalbą, įteikia jam psichologinės pagalbos telefono numerį ir kitą rašytinę informaciją apie pagalbą smurtą patyrusiems asmenims ir nedelsdami apie gautą pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje praneša specializuotos pagalbos centrui. Specializuotos pagalbos centrui pateikiami būtiniausi susisiekti su smurtą patyrusiu asmeniu duomenys.

Taigi visų pirma susidūrus su smurtu artimoje aplinkoje asmeniškai arba tapus tokio atveju liudytoju, galima kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112. Įstatymas įpareigoja atvykusius policijos pareigūnus suteikti nukentėjusiems asmenims išsamią informaciją  apie įstaigas, teikiančias pagalbą, todėl svarbu išsamiai ir atvirai pasikalbėti su policijos pareigūnais apie visa tai, kas tuo metu neduoda ramybės ir kelia susirūpinimą.

Svarbu nebijoti smurtautojo. Įstatymas numato, kad tais atvejais, kai taikomas įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena kartu su smurtą patyrusiu asmeniu, policijos pareigūnai nedelsdami užtikrina smurtautojo išsikėlimą. Be to, smurtą patyrusiems asmenims gali būti teikiamos laikinojo apgyvendinimo paslaugos, kurios finansuojamos iš savivaldybių biudžetų. Laikinojo apgyvendinimo paslauga, jeigu tai yra būtina, suteikiama nedelsiant bet kuriuo paros metu.

Taip pat galima kreiptis į  specializuotos pagalbos centrus (SPC). SPC – tai vykdant LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą suformuotos įstaigos, kurių veiklos tikslas yra suteikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims. SPC veikia visoje Lietuvos teritorijoje.  Kiekviena savivaldybė turi atitinkamą kontaktinę įstaigą, teikiančia specializuotą kompleksinę pagalbą. Jų sąrašą ir kontaktus galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje: http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-centrai.html

SPC funkcijos, be kita ko, yra šios:

  • informuoja, konsultuoja ir tarpininkauja sprendžiant su smurtu artimoje aplinkoje susijusius klausimus;
  • suteikia psichologinę ir teisinę pagalbą, tarpininkauja užtikrinant tokios pagalbos suteikimą;
  • suteikia informaciją apie galimybę gauti specializuotą kompleksinę pagalbą;
  • kartu su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu sudaro veiksmų ir pagalbos priemonių planą;
  • bendradarbiauja su kitomis institucijomis teikiant pagalbą;
  • pagal poreikį tarpininkauja nukentėjusiam asmeniui suteikiant medicininę pagalbą.

Pažymėtina, kad jei iškilo teisinės pagalbos poreikis sprendžiant smurto artimoje aplinkoje pasekmes, gali būti pagal nustatytas sąlygas tam tikrais atvejais teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba. Apie ją plačiau paaiškinta čia: http://www.teisinepagalba.lt/

Didžiulę pagalbą gali suteikti ir nevyriausybinių organizacijų sektorius, dažnai savanoriškais pagrindais reikšmingai papildantis valstybės institucijų veiklą. Susidūrus su ypatingais smurto atvejais, pvz., kurie susiję su diskriminacija, neapykanta, gali būti nejauku, nedrąsu ir baisu kreiptis į ką nors – tokiais atvejais verta pasiryžti ir anonimiškai pabendrauti su įvairių nevyriausybinių organizacijų atstovais, kurie geranoriškai ir draugiškai padės išsiaiškinti kebliose situacijose, suteiks emocinę pagalbą. Atitinkamos srities nevyriausybinių organizacijų kontaktus galima nesunkiai rasti internete, arba juos gali suteikti atitinkami SPC.

Šį straipsnį parengė VšĮ Ante Litteram, vykdydama projektą „Kampanija prieš smurtą pažeidžiamų asmenų šeimose“, kurį finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Share:

Susiję tekstai: