Įžvelgiame homofobijos kurstymą pasitelkiant valstybines institucijas

Tolerantiško jaunimo asociacija kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir Švietimo ir mokslo ministeriją dėl Ugdymo plėtotės centro prie ŠMM interneto puslapyje skelbiamos informacijos, kuri kursto homoseksualių žmonių diskriminaciją. Teigiama, jog homoseksualumas susiformuoja dėl psichologinių asmens ar jo tėvų problemų, lytinės prievartos ir, kad homoseksualumas yra „lytinis nevisavertiškumas“, o atkurti heteroseksualų lytinį potraukį gali padėti psichologai.

Asociacija pastebi, kad tokios nuostatos pateikiamos „Ugdymo sodas“ Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai metodinių rekomendacijų skiltyje pateikiamame dokumente „Rengimas šeimai: socialinės kompetencijos ugdymas tikybos ir etikos pamokose“. Šiomis rekomendacijomis tikimasi, kad Bendrojo ugdymo mokyklos remsis siekdamos įgyvendinti 2016 m. Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą.

„Tai, kad Ugdymo plėtotės centras teikia atgyvenusią ir moksleivių sveikatai kenksmingą informaciją mokytojams apie homoseksualumą, rodo didelį švietimo institucijų darbuotojų žinių lytinės orientacijos klausimais poreikį. Akivaizdu, kad taip ir nesugebėta atnaujinti lytiškumo ugdymo programos metodinių nurodymų bei tinkamai pasirengti jos įgyvendinimui, o Ugdymo plėtotės centro medžiagą ir vėl rengė ta pati abejotinos kompetencijos grupė draugų, kuri tai darė ir prieš 10 metų. Panašu, kad nieko naujo per pastaruosius 10 metų metodinių rekomendacijų rengėjai taip ir neperskaitė“, – teigia Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą darbo grupės narys Mindaugas Kluonis.

Tolerantiško jaunimo asociacijos teigimu, informacija, pateikiama rekomendacijose 6-os pamokos temoje homoseksualumą vienareikšmiškai pristato kaip gydytiną psichologinį sutrikimą. Tai, jog kartu nurodoma, jog negalima diskriminuoti homoseksualių asmenų, nes jų priėmimas padeda jiems išspręsti savo sunkumus, nepaneigia fakto, kad homoseksualūs asmenys medžiagoje pristatomi kaip psichologinių problemų turintys asmenys, o homoseksualumas – kaip gydytinas sutrikimas.

„Homoseksualių žmonių pristatymas kaip turinčių psichologinių problemų neatitinka tarptautinių ir Lietuvos teisės aktų bei vertintinas kaip skatinantis homoseksualių žmonių atskirtį, nes atitinka netiesioginės diskriminacijos apibrėžimą, kai heteroseksualios orientacijos asmenims teikiamas faktinis pranašumas prieš homoseksualius asmenis. Susidaro įspūdis, kad asmenys, siekdami sukurti neigiamą homoseksualumo įvaizdį, nesibodi pasitelkti ir valstybės įstaigas, siekiant skleisti savo nuostatas valstybės lygiu ir naudojantis jos resursais, o tai yra apskritai nepateisinama“, – įvertino Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis.

Asociacija kreipimusi į išvardintas institucijas prašo imtis priemonių, kad įvardintas dokumentas būtų nedelsiant pašalintas iš Ugdymo plėtotės centro puslapio „Ugdymo sodas“ ir būtų parengtos naujos Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos nuostatos, mokslinius faktus bei teisės aktus atitinkančios ir lygų homoseksualių, biseksualių ir heteroseksualių asmenų traktavimą užtikrinančios rekomendacijos.

 

Kontaktinis asmuo:

Artūras Rudomanskis

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos

pirmininkas

+370 612 01192

arturas@tja.lt

tja.lt

Share:

Susiję tekstai: