Baigtas prieš smurtą nukreiptas projektas

VšĮ Ante Litteram ir Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) ne tik sveikina su artėjančiais Naujaisiais 2018 metais, bet ir skuba pasidžiaugti, kad sėkmingai pabaigtas projektas „Kampanija prieš smurtą pažeidžiamų asmenų šeimose“.

Primename, kad projekto tikslas – vykdyti smurto artimoje aplinkoje prevenciją šeimose ir socialiniuose junginiuose, kuriuose yra pažeidžiamų grupių atstovų (migrantų, pabėgėlių, LGBT+), tuo pačiu skatinant šių pažeidžiamų grupių ir jų šeimų socialinės atskirties mažinimą ir didinant socialinę integraciją.

Įgyvendinant šį projektą pravesti mokymai nurodytų grupių atstovams, išleisti informaciniai lankstinukai, baigta visuomenei skirta informacinė kampanija, skirta šviesti ir kelti sąmoningumą smurto, socialinės nelygybės, atskirties, diskriminacijos klausimais.

Lankstinukai:

Projektą parėmė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Share:

Susiję tekstai: