TJA: Lygių galimybių kontrolierė turėtų atsistatydinti

Tolerantiško Jaunimo Asociacija ragina lygių galimybių kontrolierę Agnetą Skardžiuvienę atsistatydinti teismui konstatavus, kad ji neteisėtai ateido darbuotoją fiktyviai panaikinusi pareigybę.

Lygių galimybių įstatymas numato, jog „Lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis”. Kartu įpareigoja būsimą kontrolierių Seime žodžiu ir pasirašant prisiekti būti ištikimam Lietuvos valstybei, „vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, savo pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkam (nešališkai), sąžiningam (sąžiningai)“.

Vyriausiojo administracinio teismo neskundžiama nutartimi pripažinta, kad kontrolierė fiktyviai panaikino pareigybę, siekdama atleisti darbuotoją Mindaugą Kluonį dėl skundo dėl priekabiavimo teikimo. Fiktyviai panaikindama pareigybę kontrolierė nesilaikė priesaikos, valstybei padarė didelę finansinę žalą, ir pakenkė jos vadovaujamos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos reputacijai.

„Dvigubų standartų būti negali, kai viešai darbdavius Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba moko laikytis lygybės ir nediskriminavimo standartų, nepiktnaudžiauti savo galia, laikytis lygiateisiškumo, priekabiavimo draudimo principų, veikti sąžiningai, nešališkai, tačiau pati tarnyba jų nesilaiko,“ – teigia Tolerantiško Jaunimo Asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija daug kartų solidarizavosi su priekabiavimo, smurto, diskriminacijos aukomis, todėl nelieka nuošalyje ir dabar. Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė raginama apsvarstyti savo priesaikos tekstą ir jos imperatyvumą bei prisiimti atsakomybę atsistatydinant – teigiama Tolerantiško jaunimo asociacijos išplatintame pranešime.

Asociacija ragina prisiimti atsakomybę ir Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėją Tomą Vytautą Raskevičių, kurio padaryti priekabiavimo draudimo taisyklių pažeidimai akcentuojami teismo sprendime, ir kuriam, kaip politikui, Vilniaus miesto tarybos nariui, turi būti taikomi aukšti moralės standartai. Asociacija pažymi, kad iš viešai skelbiamos bylos medžiagos aiškiai matyti, kad skyriaus vedėjas kūrė darbuotojui baugią ir žmogaus orumą žeminančią darbo aplinką.

Tolerantiško Jaunimo asociacija kviečia ir kitas organizacijas, kurios visada nuoširdžiai solidarizuojasi gindamos priekabiavimo aukas nelikti nuošalyje.

Teismo nutartis – čia.

Tolerantiško Jaunimo Asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: