LGBT+ Istorija Lietuvoje ir Baltijos Šalyse.

Ar atversime naują skyrių tyrimuose ir visuomenės informavime?

𝗧𝗥𝗨𝗠𝗣𝗔𝗜:
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑦𝑠𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑦𝑣𝑎𝑢𝑗𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑚𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠𝑖𝑚𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖̨ „𝐿𝐺𝐵𝑇+ 𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑗𝑎 𝐿𝑖𝑒𝑡𝑢𝑣𝑜𝑗𝑒: 𝑎𝑝𝑦𝑏𝑟𝑎𝑖𝑧̌𝑜𝑠 𝑖𝑟 𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎𝑖“, 𝑏𝑒𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑢𝑜𝑠𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎 „𝐿𝐺𝐵𝑇+ 𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑦𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖 𝑖𝑟 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑙𝑡𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 – 𝑖𝑠̌𝑠̌𝑢̄𝑘𝑖𝑎𝑖 𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑘𝑖𝑚𝑎𝑖“

Kartais nemalonios patirtys gali tapti motyvacija pokyčiams. Kitaip sakant, kartą neatsakinga vieno politiko viešai pasakyta frazė apie paties asmenines pastangas siekiant, kad LGBT istorija nepasiektų mokyklų, privertė mus jam atsakyti.

Kol Lietuvos istorikai didžiules pastangas sutelkę į partizanų kovų, paminklų, ūkio ir šalies valstybingumo raidos tyrinėjimus, mes subūrėme aktyvistų ir įvairių sričių ekspertų grupę bei parengėme leidinį, kuriame iš skirtingų perspektyvų – teisės, politikos, aktyvizmo, meno, religijos, lyčių tematikos ir kt. – pažvelgėme į Lietuvos LGBT+ istoriją. Per labai trumpą laiką nemažai atradome, dokumentavome, aptarėme – galbūt tai naujas etapas Lietuvos istorijoje dažniau matyti ir kalbėti apie žmonių tapatybes, socialinį gyvenimą ir kaip kintančios santvarkos įtakojo, kūrė, kuria ir kurs Lietuvos paveikslą.

Birželio 2 d., ketvirtadienį, 12.30 – 15.30 val. Spaudos konferencijų salėje (Seimo II rūmai) Tolerantiško jaunimo asociacija rengia diskusiją „Ar atversime naują skyrių tyrimuose ir visuomenės informavime?“
Renginį atidarys Seimo narys, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas Algirdas SYSAS, konferencijos dalyvius sveikins Žmogaus teisių organizacijų koalicijos ir Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkė Simona PADEGIMAITĖ, Rosa Luxemburg fondo atstovas Piotr JANISZEWSKI. Diskusijose dalyvaus leidinio LGBT+ istorija bendraautoriai, mokslininkai, savo įžvalgomis dalinsis aktyvistai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Registruotis dalyvauti renginyje prašome internetu, paspaudus nuorodą vėliausiai iki 2022 m. birželio 1 d. 13 val. (Dalyvių skaičius ribotas – 30).

  • Užsiregistravusiuosius prašome turėti asmens dokumentą saugumo patikrai įeinant į Seimą. Patekimas pagal sąrašą.

Renginys bus su vertimu (anglų – lietuvių, lietuvių – anglų).

Kiekvienam dalyviui dovanosime po leidinį.

PROGRAMA

English

Sometimes unpleasant experiences can become a motivation for changes. In other words, it happened that once an irresponsible phrase made publicly by one politician about his own personal efforts to keep LGBT history out of school forced us to respond critically to his desire.

While Lithuanian historians focused their efforts on studies of partisans, monuments, the development of the country’s statehood, we gathered a group of activists and experts in various fields and prepared a publication from different perspectives – law, politics, activism, art, religion, gender, etc. – we looked at the history of LGBT+ in Lithuania. In a very short time, we have discovered, documented, and discussed a lot of things – perhaps this is a new stage in the history of Lithuania to explore and popularize more often people’s identities, social life and how the changing environment influenced, created, and will create the image of Lithuania.

Friday, June 2, 12:30 – 3:30 p.m. in the Press Conference Hall (Seimas II building) the Tolerant Youth Association is organizing a discussion „LGBT+ History in Lithuania and the Baltics States. A New Chapter in Research and Public Awareness?”

Please register for the event online by clicking the link latest by 2022 June 1st, 1 p.m.

* Those who register are asked to have an identity document for security checks when entering the Seimas. Access by the list of participants.

The event will be provided with translation (English – Lithuanian, Lithuanian – English).

Program.

Share:

Susiję tekstai: