Už saugias mokyklas visiems! Eisime kaip priekaištas, kad tai dar nepasiekta

Tikriausiai pamenate šūkius „paskutinis prioritetas“, tai nusivylimo išraiška, kad švietimo sistema Lietuvoje, kuri įvardijama kaip viena svarbiausių demokratinės Lietuvos ramsčių, realybėje nėra tokia svarbi, kaip deklaruojama. Todėl Tolerantiško Jaunimo Asociacija suderinusi su Baltic Pride organizaciniu komitetu pasirinko eitynėse eiti jos gale su šūkiu „Už saugias mokyklas visiems“. Šį šūkį pasirinkome apklausę dalį LGBT+ bendruomenės, kurių tarpe mokiniai, mokytojai ir tėvai. 

„Eisime kaip priekaištas valdžiai, mokyklų vadovams, mokytojams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams, kad Lietuvoje per 30 metų nesugebame užtikrinti saugios aplinkos visiems Lietuvos vaikams, įskaitant ir LGBT+ vaikus“ – teigia Artūras Rudomanskis, Aktyvių piliečių fondo remiamo projekto „Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes”, vadovas.

LGBTQ+ moksleiviai yra mažai matoma, bet labai svarbi Lietuvos LGBTQ+ bendruomenės dalis. Dalis jų, bijodami patirti patyčias ar atstūmimą, vengia atsiskleisti, kiti, net ir norėdami negali dalyvauti Pride dėl tėvų draudimų. Tai suprasdama, Tolerantiško Jaunimo Asociacija Baltic Pride 2022 žygiuoja už visus žygiuoti negalinčius moksleivius, už saugią mokyklą visiems ir kviečia visus moksleivius bei tuos, kuriems rūpi LGBTQ+ moksleivių situacija, Lietuvos mokyklose eiti kartu. 

O kodėl turėtų rūpėti? Suvokimui, truputį konteksto: 3 iš 4 LGBTQ+ moksleivių mokykloje nesijaučia saugiai, 7 iš 10 dėl patyčių baimės slepia savo LGBTQ+ tapatybę mokykloje, o dar 7 iš 10 teigia mokykloje patyrę tiesioginę diskriminaciją iš mokytojo. 

„Homofobija yra skausminga visiems, tačiau moksleiviams, kurių tapatumas, asmenybė ir pasitikėjimas savimi dar tik formuojasi, ji yra ypač žalinga ir turi ilgalaikes pasekmes jų psichologinei gerovei” – komentavo psichologė Rasa Katinaitė.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija tiki, kad Lietuvos mokyklos jau yra pasiruošusios tai pakeisti ir dėl to kviečia mokyklas kurti “Rainbow Challenge” klubus, skirtus užtikrinti LGBTQ+ ir kitoms stigmatizuojamoms grupėms priklausančių mokinių saugumą ir gerovę mokykloje, o savo rūpestį šiais moksleiviais išreikšti drauge Baltic Pride 2022.

Share:

Susiję tekstai: