LiJOT Asamblėjoje 3 TJA dokumentai

Balandžio 25-28 dienomis, Druskininkuose vyko eilinė Lietuvos jaunimo organizacijų Tarybos (LiJOT) pavasario asamblėja. Tolerantiško jaunimo asociacijai LiJOT Asamblėjoje atstovavo Valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis.

Šioje pavasario Asamblėjoje buvo renkami ir LiJOT Valdybos bei Kontrolės komisijos nariai, svarstomas naujų narių priėmimas, pristatyta ir patvirtinta LiJOT 2007 metų veiklos ataskaita. Naujais LiJOT Valdybos nariais išrinkti Mantas Simanavičius, Nora Žukauskaitė bei antrai kadencijai perrinkti Rasa Maselskytė ir Vytautas Dobilas. Taip pat išrinkti penki nauji Kontrolės komisijos nariai. Tai Simona Daunoravičiūtė, Tomas Urbonas, Julija Tauraitytė, Julius Pagojus ir Donatas Kaminskas.

Asamblėjos metu priimtos keturios rezoliucijos: Rezoliucija dėl infrastruktūros jaunimo renginiams kūrimo, Rezoliucija dėl Lietuvos kariuomenės organizavimo principų, Rezoliucija dėl Jaunimo reikalų departamento potencialo plėtojimo ir institucinės paramos programų finansavimo  konkursų bei Rezoliucija dėl pagarbos žmogaus teisėms ir tolerancijos ugdymo.

Iš Tolerantiško jaunimo asociacijos teiktų dviejų pozicijų ir rezoliucijos po darbo grupėse ir vėlesnio asamblėjos visų priimti nepavyko. Tačiau džiaugiamės, kad rezoliucijos nuostatos dėl tarpžinybinės komisijos steigimo, kuri turėtų būti atsakinga už nacionalinės žmogaus teisių politikos strategijos kūrimą ir koordinavimą.

Pozicijos dėl moters reprodukcinių teisių įtvirtinimo bei Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai metodinių programų rengimo per Ateitininkų organizacijos sukeltos sumaišties asamblėjos sprendimu, kad nebūtų išsiskirta su negatyviom emocijom nebuvo svarstytos.

Tolerantiško jaunimo asociacija už bendradarbiavimą nuoširdžiai dėkoja Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungai, Lietuvos liberalaus jaunimo organizacijai, Jaunimo psichologinės paramos centrui, Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Jaunimo apskritasis stalas”, Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacijai, Jaunųjų krikščionių demokratų organizacijai, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas” ir Lietuvos psichologijos studentų asociacija.

TJA informacija

Share:

Susiję tekstai: