TJA Valdybos pirmininkas dalyvavo susitikime su LR Prezidentu

Tolerantiško jaunimo asociacijos Valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis balandžio 28 d. dalyvavo susitikime su LR Prezidentu Valdu Adamkumi. Bendrai su kitų organizacijų atstovais aptarė esamą situaciją žmogaus teisių srityje ir pateikė konkrečius pasiūlymus.

 

Susitikimo metu buvo kalbama apie pastaruoju metu vis didesnį nerimą keliančius įvykius dėl Lietuvoje padažnėjusių rasistinių išpuolių. LR prezidentas Valdas Adamkus šį jaunimo lyderių susibūrimą sušaukė norėdamas išgirsti jaunimo organizacijų poziciją bei siūlymus, kaip šią problemą būtų galima spręsti.

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos iniciatyva su organizacijomis rengti siūlymai Prezidentui:

 

  1. Kviečiame dažniau pareikšti politinę poziciją dėl tolerancijos;
  2. Paskatinti institucijas (pvz.: Valstybės saugumo departamentą), kurių vadovus skiria Prezidentas aktyviau kovoti su neapykantos kurstymu ir tą veiklą vykdančiomis grupuotėmis;
  3. Paraginti Seimą ratifikuoti Lisabonos sutartį ir išreikšti teigiamą poziciją dėl piliečių teisių chartijos;
  4. Stiprinti bendradarbiavimą tarp Prezidento institucijos ir nevyriausybinių organizacijų, valstybės institucijų, kurios atstovauja žmogaus teises ir kovoja su diskriminacija;
  5. Prašome paskirti kontaktinį asmenį su kuriuo galima būtų derinti ir aptarti problemas;
  6. Prašome paramos dabar Seime svarstomiems Baudžiamojo kodekso pakeitimams dėl sugriežtinimo bausmių už neapykantos kurstymą;
  7. Prašome išreikšti paramą ir globoti renginius organizuojamus žmogaus teisių tematika, o galbūt rasti ir būdų juos bendrai organizuoti.

Po siūlymais taip pat pasirašė Jaunimo centras „In corpore“, Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija, Lietuvos Liberalus jaunimas, Lietuvos moksleivių sąjunga, Kampanija „Visi skirtingi visi lygūs“.

 

LR Prezidentas džiaugėsi įvykusiu susitikimu ir išreiškė viltį, kad tokio pobūdžio susitikimai turėtų būti organizuojami nuolat.

 

 

TJA informacija

Share:

Susiję tekstai: