Tolerantiško jaunimo asociacija: seimūnams žmonės nebesvarbūs?

Tolerantiško Jaunimo Asociacija reiškia susirūpinimą dėl Lietuvos Respublikos Seime nepriimto Lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymo. Nepriimdami įstatymo, kuriame pakartotinai įtvirtinamas diskriminacijos draudimas dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos, įstatymo priėmimą blokavę Seimo nariai parodė visišką nepagarbą žmogaus teisių apsaugai.

 

Dalies parlamentarų nenoras priimti įstatymo, kuriuo būtų įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, o taip pat būtų kovojama su diskriminacija dėl negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos rodo, jog valstybė negerbia visų savo piliečių teisių ir yra linkusi diskriminuoti gyventojus ne tik dėl jų seksualinės orientacijos, bet ir dėl negalios, amžiaus ir/ar etinės priklausomybės.

 

Tolerantiško jaunimo asociacija atkreipia dėmesį ir primena, kad šiuo metu galiojančiame Lygių galimybių įstatyme jau yra įtvirtinta nuostata draudžianti diskriminuoti dėl amžiaus, lytinės orientacijos ir negalios, todėl bet koks nediskriminavimo principo taikymo susiaurinimas pažeistų konstitucinį teisėtų lūkesčių principą.

 

Be to, kai kurių parlamentarų įžeidi kalba Europos Sąjungos atžvilgiu, nenoras pripažinti Europos Sąjungoje saugomas ir puoselėjamas vertybes rodo nepagarbą ne tik Lietuvos, tačiau ir visiems Europos Sąjungos piliečiams.

 

Tolerantiško Jaunimo asociacija viliasi, kad Lietuvoje bus gerbiamos visų piliečių teisės ir bus užtikrintas draudimas diskriminuoti piliečius visais Europos Sąjungos teisės aktuose ir Lietuvos Konstitucijoje numatytais pagrindais. Mes tikimės, kad Lietuvos parlamentas ryšis tinkamai įteisinti teisinės gynybos priemones, numatytas 2000/78/EB direktyvoje ir Lietuva imsis visų priemonių, leidžiančių pažaboti diskriminaciją Lietuvoje.

 

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: