Tolerantiško Jaunimo Asociacija kviečia Seimą ištaisyti didžiulę klaidą

Tolerantiško Jaunimo Asociacija reiškia susirūpinimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo pritarimo Lygių galimybių įstatymo pataisos projektui, kuris susiaurina žmogaus teises ir įtvirtina diskriminaciją dėl amžiaus, negalios ir lytinės orientacijos.

 

E.Klumbio pasiūlyta ir šiuo metu Parlamente jau priimta nuostata ne tik nedetalizuoja nediskriminavimo principo ir nesiekia įgyvendinti Lietuvos įsipareigojimų pagal ES teisę, ja netgi mėginama nublokšti Lietuvos teisinę sistemą daugybę metų atgal, paminant žmonių lygybės, pagarbos žmogaus teisėms principus, neleidžiant vystytis darniai visuomenei ir apsunkinant ES tikslų siekimą. 2008 birželio 5 dieną priimta Lygių galimybių įstatymo pataisa ne tik neatitinka Lietuvos žmonių ir visuomenės interesų, bet ir gresia finansiniais nuostoliais valstybei už įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis nevykdymą. Už E.Klumbio ir jo rėmėjų rinkiminius žaidimus turėsime mokėti mes, mokesčių mokėtojai.

 

Tolerantiško jaunimo asociacija savo teikiamuose siūlymuose LR Seimui kviečia panaikinti šią klaidą, nespekuliuoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis ir negriauti šalies teisinės sistemos rinkiminiais tikslais bei sugražinti į įstatymo projektą išbrauktas tris diskriminacinių pagrindų nuostatas.

Share:

Susiję tekstai: