Dėl tariamų ir tikrųjų ES Tolerancijos vilkiko tikslų

Šiandien, rugpjūčio 20 d., Vilniuje prekybos centro „Hyper Rimi” teritorijoje (Savanorių pr. 16), lankysis Europos Sąjungos geltonas vilkikas „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją” (toliau – Tolerancijos vilkikas). Nuo 2004 metų Tolerancijos vilkikas kasmet aplanko ES šalis, turo metu skleisdamas informaciją žmonėms apie ES anti-diskriminacinius teisės aktus ir skatindamas toleranciją įvairioms socialinėms grupėms. Akcijos metu yra ugdoma žmonių tolerancija įvairių asmenų grupių atžvilgiu: dėl amžiaus, negalios, lyties, rasės ir etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos, t.y. dėl visų draudžiamų diskriminacijos pagrindų, įvardintų Europos Bendrijos 2000 metais priimtose Darbo užimtumo ir Rasės direktyvose.

 

2008 m. birželio 21d. Tolerancijos vilkiko turą Prahoje pradėjo Vladimíras Špidla – Europos komisaras, atsakingas už užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes. Tuo tarpu Lietuvoje Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės atsisakė išduoti leidimą Tolerancijos vilkikui suorganizuoti viešas akcijas. Šiais metais Tolerancijos vilkiko apsilankymą Lietuvoje, iš dalies, išgelbėjo socialiai atsakingo privataus verslo išreikštas geranoriškumas – prekybos centrui „Hyper Rimi” Vilniuje suteikus galimybę įvykdyti akciją prekybos centro teritorijoje.

 

Nors Tolerancijos vilkiko turo metu yra ugdoma žmonių tolerancija įvairių socialinių grupių atžvilgiu, Lietuvoje Vilniaus ir Kauno savivaldos institucijų pareigūnai vis dar klaidina ir kiršina visuomenę, šį renginį tendencingai siedami su „homoseksualumo reklamavimu”.

 

Tenka apgailestauti, kad klaidinga ir šališka informacija dėl šio renginio yra pateikiama ir žiniasklaidos informavimo priemonėse. Pavyzdžiui, 2008 m. rugpjūčio 7 d. „Lietuvos ryto” internetinėje svetainėje Lrytas.lt buvo publikuotas žurnalisto Arūno Karaliūno straipsnis „Kaunas nenori į miestą įsileisti homoseksualų”. Pažeidžiant Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso bei Visuomenės informavimo įstatymo normas – reikalavimus pateikti teisingą ir nešališką informaciją su teisingomis žiniomis bei įvairiomis nuomonėmis, vadovautis lygybės, pakantos, pagarbos žmogui principais, buvo sąmoningai išgalvojami ir iškraipomi faktai.

 

2008 rugpjūčio 19 d. nevyriausybinės organizacijos dėl A. Karaliūno straipsnio kreipėsi su skundu į Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją bei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą. Su skundo tekstu galima susipažinti Žmogaus teisių stebėjimo instituto tinklapyje.

 

Atkreipiame dėmesį, kad klaidingos ir šališkos informacijos pateikimas neprisideda prie tolerancijos ugdymo, bet, priešingai – skatina homofobines nuotaikas šalyje. Demokratinėje ir žmogaus teises gerbiančioje valstybėje, valstybės institucijų pareigūnai, kaip ir žiniasklaidos priemonių atstovai, savo veiksmais turėtų prisidėti prie tolerancijos sklaidos visuomenėje, bet ne prie neapykantos kurstymo ir diskriminacijos skatinimo. Tai, savo ruožtu, įgalintų Lietuvos visuomenę per tokias ES organizuojamas akcijas labiau įsilieti į toleranciją skatinančių Europos Sąjungos šalių gretas.

 

 

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

 

ET kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs” iniciatyvinė grupė

 

Jaunimo centras „In Corpore”

 

Lygių galimybių plėtros centras

 

Tolerantiško jaunimo asociacija

 

Romų visuomenės centras

Share:

Susiję tekstai: