Naujienos iš TJA Visuotinio narių susirinkimo

Turiningai pasibaigė praėjusį šeštadienį organizuotas visuotinis TJA narių susirinkimas. Nuo pat ankstaus ryto iki vėlyvos popietės iš visos Lietuvos atvykę TJA nariai svarstė strateginius TJA metų klausimus.

 

Pirmiausiai buvo išklausyta TJA valdybos metų ataskaita, kuri dėl laiko stokos renginio metu buvo sutrumpinta įvardijant tik svarbiausius organizacijos nuveiktus darbus. Pilną ataskaitą buvo nuspręsta vėliau patalpinti TJA svetainėje. Ataskaita buvo priimta vienbalsiai.

 

Po to, kai buvo įvertinta ir patvirtinta veiklos ir finansinė ataskaita rinkome naująją Valdybą. Į ją šįkart kandidatavo rekordinis narių skaičius – 9 žmonės į 5 vietas. Naujaisiais valdybos nariais tapo ankstesnėje valdyboje dirbę Augustas Čičelis, Rasa Kuodytė – Kazielienė, Artūras Rudomanskis ir du aktyviai veikiantys nariai, kurie į valdybą kandidatavo pirmą kartą – Andrius Dubinas ir Vytautas Valentinavičius. Trys TJA nariai buvo išrinkti į revizijos komisiją.

 

Rinkimams pasibaigus svarstėme strateginių organizacijos dokumentų projektus. Jų metu buvo patvirtinta naujoji TJA 2009–2013-ųjų metų strategija ir 2009-ųjų metų organizacijos veiklų planas.

 

Pabaigai buvo priimtas įstatų keitimo projektas. Jame TJA tikslai pasipildė siekiais skleisti humanizmo ir konstitucinio sekuliarumo idėjas bei skatinti socialiai atskirtų grupių integraciją. Kai naujieji įstatai bus perregistruoti, organizacijoje nebeliks dviejų pirmininkų – valdyba turės valdybos pirmininką, o administracijai vadovaus direktorius. Valdybos kadencijos trukmė trumpės nuo trejų iki dvejų metų, taip pat supaprastėja visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka.

 

Tikimės, kad strategija, veiklų planas ir naujos Valdybos išrinkimas sudarys galimybes sėkmingiau plėtoti organizaciją ir kartu siekti bendrų tikslų.

 

 

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: