Visagine kultūrų dialogą skatins jaunimas

Sveiki atvykę

Rugpjūčio 15 d., vykstant Tarptautiniam kantri muzikos festivaliui „VISAGINO COUNTRY“, Tolerantiško jaunimo asociacija Visagine, Visagino kultūros centro „Bangos“ patalpų kiemelyje, 11–15 val. organizuoja šią vasarą paskutines „Kultūrų dienas Lietuvos regionuose“.

Renginio tikslas – populiariai pristatyti trečiųjų šalių kultūras vietos gyventojams. Renginių metu žiūrovai galės pasiklausyti trečiųjų šalių muzikos, pasivaišinti tradiciniais valgiais ir saldumynais, išvysti šių šalių vaizduojamojo meno reprodukcijų, o į „Gyvąją biblioteką“ užsukę „skaitytojai“ galės pasikalbėti su užsieniečiais, kitomis socialinėmis grupėmis, gauti įvairios informacijos apie trečiąsias šalis.

„Gyvoji biblioteka“ – kas tai?

“Gyvoji biblioteka” veikia taip pat kaip ir paprastos bibliotekos. Čia visos “Knygos” skaitomos bibliotekoje. Skaitytojas ateina ir tam tikram laikui pasiskolina “Knygą”. Perskaitęs “Knygą” lankytojas ją gražina į biblioteką ir jeigu nori, gali pasiimti kitą. Tarp paprastos bibliotekos ir “Gyvosios bibliotekos” yra vienas skirtumas –“Gyvojoje bibliotekoje”knygos yra žmonės, o skaitymas –  pokalbis.

„Gyvoji biblioteka“ meta iššūkį gajiems stereotipams ir suteikia galimybę juos sulaužyti, paklausti ramybės neduodančių klausimų ir galiausiai, niekieno netrukdomiems pakalbėti su tais, kurių galbūt niekada nepakalbintumėte realiame gyvenime, padiskutuoti tomis temomis, kurios yra tabu net draugų rate.

Europos Sąjunga aktyviai skatina kultūrų dialogą

Europa – tai ne tik Žemynas, kuriame tarpsta kelios dešimtys šalių, tarp jų ir Lietuva, tačiau pirmiausia tai – daugybės skirtingų žmonių namai.

Technika, palengvinusi žmonių migraciją, taip pat sudarė galimybę  aktyviau bendrauti skirtingoms kultūroms. Europos Sąjunga jau gana seniai suprato, kad daugybė iš svetur atvykusių žmonių gali sukurti reikšmingą kultūrinę, socialinę ir ekonominę pridėtinę vertę. Todėl, siekdama didinti trečiųjų šalių piliečių integraciją, kartu mažina kultūrinius nesusipratimus, izoliaciją, žmogaus teisių pažeidimus.

Siekdama prisidėti skatinti žmonių komunikaciją, pagarbą žmogui, Tolerantiško jaunimo asociacija, įgyvendindama Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai Lietuvoje 2007 m. programą, vykdo projektą „Trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje „Sveiki atvykę“. Projektą remia Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. Šiuo projektu siekiama didinti Lietuvos visuomenės informuotumą ir supratimą apie imigracijos ir integracijos procesus, įtraukiant juos į atitinkamas programas bei veiklas.

Nuolatinis dalyvavimas bendroje veikloje stiprina mūsų visuomenės ir iš trečiųjų šalių atvykusių piliečių pasitikėjimą bei tarpusavio supratimą, kartu kuria pagrindus sėkmingam sugyvenimui.

Dėkojame už pagalbą renginį padedančiam organizuoti Visagino kultūros centrui.

Tolerantiško jaunimo asociacijos tikslas – skatinti pagarbą žmogui ir jo teisėms, burti jaunimą veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją. Organizacijos veikloje dalyvauja per 200 narių.


Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Asmuo kontaktams:
Artūras Rudomanskis,
Valdybos pirmininkas
+370 683 04748
arturas@tja.lt
tja.lt

„Gyvąją biblioteką“ Visagine koordinuoja Lina Vosyliūtė, lina@vsvl.lt.

 Renginio „Kultūrų dienos Lietuvos regionuose“ programa

11.00-12.00 Renginio atidarymas.Stereotipų laužymo laikas.
  Gros trečiųjų šalių piliečių kultūras reprezentuojanti muzika.
  Praeivius ir dalyvius kviesime pasivaišinti trečiųjų šalių valgiais ir saldumynais.
  Skaidrėse galima bus išvysti trečiųjų šalių vizualaus meno reprodukcijas.
  Veiks „Gyvoji biblioteka“. Pastaroji veikia taip pat kaip ir paprastos bibliotekos. Bibliotekos lankytojas ateina ir tam tikram laikui pasiskolina Knygą. Perskaitęs Knygą lankytojas gražina ją į biblioteką ir, jeigu nori, pasiima kitą. Tarp paprastos bibliotekos ir Gyvosios bibliotekos yra vienas skirtumas – Knygos Gyvojoje bibliotekoje yra žmonės, o skaitymas – pokalbis su trečiųjų šalių piliečiais ir kt. Atskirties grupėmis.
12.00 – 13.00 Vaikų valanda.
  Jos metu bus galimybė piešti piešinius į specialią knygą, kurioje kiekvienas pasirinkęs tuščią puslapį užpildo taip, kaip jam patinka ir perduoda ją kam nors kitam. Spalio mėnesį ši knyga bus eksponuojama Vilniaus miesto savivaldybėje kaip Vilniaus Europos kultūros sostinės dienų dalis.
  10 klausimų viktorina vaikams pasaulio žmonių pažinimui.
13.00 – 14.00 Žinių valanda
  Žaidimas „Galvosūkis“ praeiviams apie kultūras, idomiausius įvykius iš visų pasaulio kraštų.
  TJA vykdomo projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje „Sveiki atvykę““ projekto pristatymas.
14.00 – 15.00 Stereotipų laužymo laikas (tęsinys)
15.00 Renginio pabaiga

Share:

Susiję tekstai: