Debatai apie gėjų santuoką Neuwaldegg institute Vienoje

EICEE

2009 m. rugpjūčio 10-16 dienomis Vienoje vyko bio-etikos, metafizikos ir politinės filosofijos seminaras Europos rytų socialinių mokslų studentams. Dalyviai klausė paskaitų apie metafizinio absoliuto buvimo įrodymus, įvairių politinių krypčių filosofijas ir naujausių biotechnologijų taikymo etiką. Daugelyje paskaitų vienaip ar kitaip buvo nuolat minimos ir gėjų bei lesbiečių teisės, todėl pačių dalyvių iniciatyva buvo surengti debatai dėl vienalyčių santuokų.

Debatuose už gėjų ir lesbiečių santuokas dalyvavo Laurynas Pliuškys, TJA narys, bei Dr Patrick Derr, Clark‘o universiteto Massachusetts‘e filosofijos profesorius. Įdomu, jog Dr Derr yra pasisako prieš homoseksualų santuokas, tačiau šiuos debatus jis priėmė kaip intelektinį iššūkį ir nusprendė dalyvauti savo pažiūroms prieštaraujančioje pusėje. Priešininkų stovykloje dalyvavo Iryna Sheiko-Ivankiv, studentė iš Ukrainos, bei Dr Roger Scruton, žymus britų politikos filosofas, šiuo metu dėstantis filosofiją Washington‘o or Oxford‘o universitetuose.

Debatų metu buvo išsakyta aibė ekonominių, socialinių ir etinių argumentų, taip pat į diskusiją buvo suteikta galimybė įsiterpti ir auditorijai, kurią sudarė apie 50 rytų Europos studentų. Nors pasisakiusiųjų už santuokas argumentai buvo išsamesnis, labiau logiškai pagrįsti ir turėjau daugiau emocinio pagrindo, tačiau priešininkų pusės apeliavimas į religiją ir tradiciją paėmė viršų. Balsavimo būdu prieš ir po debatų menka 2 balsų persvara laimėjo priešininkų pusė.


Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Share:

Susiję tekstai: