Kaune specialiame troleibuse kultūrų dialogą skatins jaunimas

Sveiki atvykę

Rugpjūčio 27-28 d., Kaune, maršrutu Islandijos pl.-Centras tarp 12.00–16.00 val. važinės mobilaus renginio „Kelionė per kultūras“ troleibusas.

Renginio tikslas – populiariai pristatyti trečiųjų šalių kultūras vietos gyventojams. Renginio metu nemokamai galima bus vykti specialiai tam skirtu troleibusu. Jo lankytojai galės pasiklausyti trečiųjų šalių muzikos, pasivaišinti tradiciniais skanumynais, plačiau susipažinti su migracija bei kur apie tai ieškoti išsamesnės informacijos. Kauniečiai ir miesto svečiai taip pat galės gyvai pasikalbėti su užsieniečiais, gauti įvairios informacijos apie trečiąsias šalis.

Tokios kelionės metu Kaune, gyventojai negaišdami savo laiko vykstant iš vienos vietos į kitą galės labiau pažinti žmones, kurie gyvena tarp mūsų.

Europa – tai ne tik Žemynas, kuriame tarpsta kelios dešimtys šalių, tarp jų ir Lietuva, tačiau pirmiausia tai – daugybės skirtingų žmonių namai.

Technologijų pažanga, palengvinusi žmonių migraciją, taip pat sudarė galimybę  aktyviau bendrauti skirtingoms kultūroms. Europos Sąjunga jau gana seniai suprato, kad daugybė iš svetur atvykusių žmonių gali sukurti reikšmingą kultūrinę, socialinę ir ekonominę pridėtinę vertę. Todėl, siekdama didinti trečiųjų šalių piliečių (ne ES piliečių) integraciją, kartu mažina kultūrinius nesusipratimus, izoliaciją, žmogaus teisių pažeidimus.

Aktyvus imigrantų ir priimančios visuomenės narių bendravimas yra viena iš pagrindinių integracijos skatinimo priemonių. Tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenė nepakankamai tolerantiškai vertina pačius užsieniečius ir jų buvimą Lietuvoje.

Siekdama sumažinti šios problemos mąstą, Tolerantiško jaunimo asociacija, įgyvendindama Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai Lietuvoje 2007 m. programą, vykdo projektą „Trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje „Sveiki atvykę“. Projektą remia Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. Šiuo projektu siekiama didinti Lietuvos visuomenės informuotumą ir supratimą apie imigracijos ir integracijos procesus, įtraukiant juos į atitinkamas programas bei veiklas.

Nuolatinis dalyvavimas bendroje veikloje stiprina mūsų visuomenės ir iš trečiųjų šalių atvykusių piliečių pasitikėjimą bei tarpusavio supratimą, kartu kuria pagrindus sėkmingam sugyvenimui.

Tolerantiško jaunimo asociacijos tikslas – skatinti pagarbą žmogui ir jo teisėms, burti jaunimą veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją. Organizacijos veikloje dalyvauja per 200 narių.

Mobilaus renginio „Kelionė per kultūras“ programa

Rugpjūčio 27-28 d. Kaunas

12.00 Renginio atidarymas. 
  Troleibusas pajuda iš parko iki Islandijos pl. esančio Troleibusų žiedo.
12.15 – 12.30 Susitikimas su žurnalistais, organizacijų, institucijų atstovais.
  Susitikimas vyks Islandijos pl. žiede (Islandijos pl. 209, Kaunas, privažiavimas iš Ašigalio g.).
12.30 – 15.30 Vykimas maršrutu Islandijos pl.-Centras-Islandijos pl. (pro stotį)
  Gros trečiųjų šalių piliečių kultūras reprezentuojanti muzika.
  Praeivius ir dalyvius kviesime pasivaišinti trečiųjų šalių skanumynais.
  Pageidaujantiems keleiviams bus pasakojama apie migraciją Lietuvoje, pateikiama informacija kur apie tai rasti daugiau informacijos.
  Keleiviams bus suteikta galimybė pasirinkti ir gauti dalomąją medžiagą iš kitų šalies organizacijų, institucijų.
  TJA vykdomo projekto „Trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje „Sveiki atvykę““ projekto pristatymas.
15.30-16.00 Vykimas į troleibusų parką. Renginio pabaiga

Tolerantiško jaunimo asociacijos informacija

Asmuo kontaktams:
Artūras Rudomanskis,
Valdybos pirmininkas
+370 683 04748
arturas@tja.lt
tja.lt

Share:

Susiję tekstai: