Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra

Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra

Nuo 2010 m. gruodžio mėnesio Tolerantiško jaunimo asociacija, bendradarbiaudama su 12 partnerių visoje Lietuvoje, pradeda vykdyti  Europos socialinio fondo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektą „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“. Projektu siekiama, kad tarpkultūrinis pažinimas taptų sudedamąja moksleivių ugdymo proceso dalimi.

2010 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Tolerantiško jaunimo asociacijos užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos mokyklose trūksta sisteminių ir nuoseklių žinių socialinės, tarpkultūrinės įvairovės, pagarbos žmogui, nediskriminavimo, patyčių prevencijos klausimais.

Siekiant ugdyti Lietuvos moksleivių tarpkultūrines kompetencijas bei gebėjimus, projekto metu bus  atnaujintas moksleivių ugdymo turinys ir skatinamas mokymo programų lankstumas, įvairiapusiškumas ir inovacijos. Bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenėse bus diegiamas ekspertų parengtas Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo modelis, kurio pagalba įvairių dalykų 5-10 ir 11-12 klasių mokytojai savarankiškai integruos į savo dėstomus dalykus įvairius modelio metodus.

Siekiant užtikrinti visapusišką pažinimą, toleranciją, jautrumą kitų kultūrų, etninių ir tautinių mažumų tradicijoms, papročiams bei tarpkultūrinio bendravimo ypatumų supratimą ir gebėjimą spręsti kylančius tarpkultūrinius konfliktus labai svarbus mokyklos bendruomenės santykių integralumas bendradarbiaujant su kitomis visuomenės grupėmis. Todėl įgyvendinant modelį į projekto veiklas bus įtraukti ne tik mokytojai ir moksleiviai, bet ir tėvai bei nevyriausybinės organizacijos.

Projekto trukmė 2010 m. gruodis – 2012 m. birželis.
Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Projektas finansuojamas įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas”. Projektą įgyvendina Tolerantiško jaunimo asociacija.

Projekto vadovas Artūras Rudomanskis
Tel. +370 683 04748, el. p. arturas [eta] tja.lt

Projekto koordinatorė Eglė Tamulionytė
Tel. +370 5 261 84 83, el. p. egle [eta] tja.lt

Share:

Susiję tekstai: