Tarpkultūrinės kompetencijos kaip bendrojo lavinimo programų dalis

Lietuvoje vis aktyviau pradedama kalbėti apie multikultūrinį ir tarpkultūrinį raštingumą kaip vieną iš bendrojo ugdymo tikslų. Kelią įvairovės pažinimui visgi užkerta nenuoseklus šių žinių perteikimas ugdymo sistemoje, nes tarpkultūrinis ugdymas nėra formalizuota ugdymo dalis. Tai lemia, kad nėra sistemingai lavinamos specialistų tarpkultūrinės kompetancijos, taip pat nėra ir numatyta, kaip tas žinias perteikti mokiniams.

Kaip šiandieninėje Lietuvos mokykloje įmanomas tarpkultūrinis ugdymas?

Šiandien tarpkultūrinis ugdymas išimtinai priklauso tik nuo mokytojų geranoriškumo ir jų tarpkultūrinio raštingumo lygio. Tačiau rezultatai nėra džiuginantys, nes dažniausiai tarpkultūriškumas nepagrįstai redukuojamas visai iki paviršutiniškų ir labiausiai nesudėtingų aspektų (pvz.: etnografinė įvairovė, kalbos ir pan.)

Todėl labai daug socialinių aspektų, pvz.: ištisa LGBT+ asmenis, jų ir jų artimųjų gyvenimus apimanti sritis, yra nepagrįstai eliminuojami iš visuomeninės įvairovės sampratos. Toks siauras kultūrinės įvairovės supratimas neleidžia visavertiškai pažinti ir suprasti mus supančio pasaulio.

Tolerantiško jaunimo asociacija anksčiau įgyvendino projektą „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“, kuris leido įsigilinti į esamą tarpkultūrinio raštingumo situaciją šiandieninėse bendrojo ugdymo mokyklose ir padėjo pagrindus inicijuoti pokyčius. Tęsiant šio projekto misiją, bus ieškoma prieigų, kaip tarpkultūrinis raštingumas galėtų tapti formalia bendrojo lavinimo sudedamąją dalimi.

Kaip projektu siekdime tarpkultūrinio ugdymo užtikrinimo Lietuvos mokyklose

1.    Specialistai (mokslininkai, teisininkai, ugdymo specialistai ir politikai) išanalizuos ir pateiks dokumentą su konkrečiais veiksmais, kaip tarpkultūrinį ugdymą padaryti formalizuota bendrojo lavinimo sudedamąją dalimi;
2.    Projekto vykdytojai suorganizuos ir pristatys rezultatus viešoje konferencijoje;
3.    Bus registruojami arba pateikti atsakingoms institucijoms teisės projektai/pasiūlymai tarpkultūrinio ugdymo integravimui į ugdymo sistemą;
4.    Bus parengti 2 analitiniai publicistiniai straipsniai.

Projektą vykdo:
Tolerantiško jaunimo asociacija bendradarbiaujant su Rosa Luxemburg fondu

Projekto trukmė:
2013 m. rugpjūtis – 2014 m. gruodis.

Projekto vadovas:

Artūras Rudomanskis, arturas [e] tja.lt

Share:

Susiję tekstai: