Tolerantiško jaunimo asociacija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl galimai rasistinių E.Trusewicz pasisakymų

Tolerantiško jaunimo asociacija sausio 12 dieną kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydama ištirti, ar Lenkų sąjungos sekretorius Edward Trusewicz teigdamas, jog reikia užkirsti kelią imigrantų iš Azijos šalių įtakai, nekurstė diskriminuoti žmonių grupės dėl tautybės ir kilmės.

 

2012 m. sausio 10 dieną naujienų portale „Delfi“ publikuotame interviu E. Trusewicz teigė: „Neužkirtus kelio panašiems išpuoliams gali nutikti, kad tautinių mažumų reikalams mūsų valstybėje darys įtaką imigrantai iš Azijos šalių. Esu tikras, kad Lietuvos piliečiai gebės ir toliau darniai sugyventi, ir toliau sutars. Nereikia mums arbitrų, kuriais bando tapti kai kurie – pvz. gimusieji Azerbaidžane – imigrantai“

 

„Manome, kad rasistinių idėjų skleidimas, skirstant žmones į galinčius daryti įtaką ir jos daryti negalinčius pagal kilmės šalį, nesuderinamas su konstituciniu visų asmenų lygybės prieš įstatymą principu. Siūlymai riboti asmens teisę reikšti savo nuomonę tuo pagrindu, jog žmogus kilęs iš Azijos, turi kurstymo diskriminuoti dėl asmens tautybės ir etninės kilmės požymių. Tikimės, kad principingas tokių pasisakymų įvertinimas prisidės prie atviros visuomenės, kurioje gerbiamas kiekvienas žmogus nepaisant jo rasės, tautybės, kilmės, lyties, seksualinės orientacijos ir kitų požymių, kūrimo bei užkirs kelią tautinės ir rasinės diskriminacijos kurstymui ateityje,“ – komentuodamas kreipimąsi teigė Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis.

 

Tolerantiško jaunimo asociacija yra žmogaus teisių gynimo organizacija, siekianti skatinti pagarbą žmogui, kovoti su įvairiomis žmogaus orumo žeminimo ir diskriminacijos formomis. Asociacija yra pateikusi ne vieną skundą dėl įvairių formų neapykantos ir diskriminacijos kurstymo viešojoje erdvėje.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Artūras Rudomanskis

Tolerantiško jaunimo asociacija,

valdybos pirmininkas

+370 683 04748

arturas@tja.lt

tja.lt

 

Share:

Susiję tekstai: