Rainbow Challenge – Twin Communities on Human Rights

Iniciatyva įgyvendins žmogaus teisių švietimo ir bendradarbiavimo pilotus tarp trijų poroje bendradarbiaujančių tarptautinių jaunimo bendruomenių. Jo tikslas – įsteigti tvarų tinklą, skatinantį socialinę įtrauktį ir emocinę gerovę.

Projektas siekia sukurti prieinamus įrankius ir metodus, skirtus šviesti jaunimą ir visuomenę Europos Sąjungoje apie žmogaus teises, skatinti socialinę įtrauktį ir stiprinti aktyvizmą.

Projekte bus sukurti skaitmeniniai aktyvizmo įrankiai, siekiant pasiekti 10 000 vartotojų ir įtraukti 105 jaunimo ekspertus.

Projekto partneriai: SAPLINQ, O.Z., ILGA PORTUGAL.

Darbo paketas Nr. 2 – Įtraukimas ir įvairovė:

Pagrindinės veiklos:

1.1. Paruošimas metodinio įrankio apie 6 diskriminacijos patiriančias grupes.

2.1. Facilitavimo mokymai jaunimui ir juos lydintiems suaugusiems.

2.2. „Twin Communities“ mokymo sesijos.

2.3. Projektų iniciatyvų pristatymas viešuose renginiuose.

2.4. Projekto tęstinumo strategijų kūrimas.

Pagrindiniai rezultatai:

Teorinių medžiagų ir aktyvizmo iniciatyvų pasiūlymų kūrimas. Jaunimo grupių formavimas, orientuotų į žmogaus teisių aktyvizmą.

Darbo paketas Nr. 3 – Skaitmenizacija:

Veiklos:

5.1. Skaitmeninės „Twin Communities“ tinklo įsteigimas.

5.2. „Rainbow Challenge“ programėlės pritaikymas.

5.3. Asmeninių žmogaus teisių indekso skaitmenizacija.

Pagrindiniai rezultatai:

Įkurtas skaitmeninis bendravimo tinklas jaunimui kūrimas.

„Rainbow Challenge“ ir Asmeninio žmogaus teisių indekso programėlių tobulinimas ir pritaikymas.

Bendrieji duomenys

Projekto trukmė – iki 2025 m. pabaigos.
Projekto Nr.: 2023-1-LT02-KA220-YOU-000164669
Kvietimas teikti paraiškas: ERASMUS-YOUTH-2023
Veiksmo rūšis: KA2 jaunimo srities bendradarbiavimo partnerystė
Didžiausia skirta dotacijos suma: 120.000,00 EUR

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Jaunimo reikalų agentūros požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.

Share:

Susiję tekstai: