TJA pasisakymas LRT laidoje

TJA

2012-12-14 LRT laidoje „Tautos aikštėje“ nuo TJA dalyvavo 9 atstovai. Laidos tema Katalikų bažnyčia dar gali daryti įtaką Lietuvai?

 

Buvo pristatyta TJA pozicija ir užduotas klausimas su kuriuo kviečiame susipažinti:

TJA

Tolerantiško jaunimo asociacija sutinka su pozicija, kad Katalikų bažnyčia, kaip ir visos kitos organizacijos turi teisę dalyvauti šalies politiniame gyvenime. Tačiau tai turėtų daryti lygiais pagrindais su kitomis asocijuotomis organizacijomis. Šiandien, visgi, Katalikų bažnyčia turi privilegijuotas teises, tai pvz.: Vyskupų konferencijos privalomas įtraukimas į žiniasklaidos priežiūros institucijas, atleidimas nuo mokesčių ir pan. Todėl toks moralės valstybėje sutapatinimas su Katalikų bažnyčia sukuria korupcinius santykius tarp valstybės ir bažnyčios, kur už bažnyčios paramą rinkimuose apmokama mūsų mokesčių mokėtojų pinigais.

 

 

Klausimas Seimo nariui Mantui Adomėnui, kaip žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojui:

 

Kaip Jūs ketinate išskirtinį atstovavimą tik Katalikų bažnyčios interesams, ką iki šiol darėte, suderinti su visų žmonių teisių gynimu? Ir ar tie, kurie nėra katalikai ar jie išvis Jums žmonės?“

 

 

Laidos įrašas artimiausiu metu turėtų būti patalpintas į LRT laidų archyvą.“

 

Share:

Susiję tekstai: