Tolerantiško jaunimo asociacija atkreipė VSD dėmesį į grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui

Tolerantiško jaunimo asociacija kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą atkreipdama dėmesį į homofobijos keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui ir kai kurių politikų bei Seimo narių bandymus į Lietuvos teisinę sistemą perkelti Rusijos Federacijos teisines nuostatas. Šio kreipimosi iniciatyvą iškėlė projekto „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį” savanoriai ir vykdytojai.

Kreipimesi asociacija atkreipia dėmesį, jog Valstybės saugumo departamentas nepakankamai skiria dėmesio homofobijos, kaip Rusijos strateginio įrankio siekiant išlaikyti Lietuvos geopolitinę gravitaciją į Rusiją, apraiškoms Lietuvoje ir ragina departamentą aiškiai išsakyti poziciją homofobijos kurstymo atžvilgiu bei imtis priemonių šiai grėsmei neutralizuoti.

Pabrėžiama, kad departamentas turėtų aiškiau formuluoti viešus pareiškimus, nurodydamas, jog pavojų nacionaliniam saugumui ir Konstitucinei santvarkai kelia ne homoseksualumas, o homofobinės nuostatos.

Ukrainos įvykių kontekste Rusijos propagandos veikla ypač suaktyvėjo, Lietuva jos pasekmes junta ypač aštriai. Šiuo metu Lietuva ypač priklausoma nuo savo strateginių partnerių, tokių kaip Jungtinės Amerikos Valstijos. JAV Prezidentas B. Obama ne kartą įvardijo, kad homofobija ir diskriminacinė politika yra grėsmė nacionaliniam saugumui, mažinanti šalies gynybinius pajėgumus, ir ėmėsi kartu su Parlamentu aktyviai įgyvendinti antidiskriminacines priemones JAV kariuomenės ir gynybos sistemoje (pvz., 2010 JAV federalinis įstatymas, panaikinantis „neklausk- nesakyk“ politikos taikymą JAV kariuomenės sistemoje).

Homofobinė ir kitokia neapykantos propaganda, skleidžiama Lietuvai priešiškų jėgų, yra nukreipta suskaldyti ir supriešinti Lietuvos visuomenę, padidinti socialinę įtampą, diskredituoti Lietuvą tarptautinės bendruomenės akivaizdoje, sutrukdyti Lietuvai glaudžiai bendradarbiauti europinės ir transatlantinės integracijos procesuose.

Asociacija atkreipia dėmesį, kad Seimo nariai Petras Gražulis ir Rimantas Jonas Dagys yra įregistravę Seime įstatymų projektus, kurie atitinka Rusijoje priimtus įstatymus, ir prašo departamento ištirti, ar šių įstatymų pateikimas nebuvo derintas su Rusijos Dūmos nariais ir Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Yra duomenų, kad Seimo narys Petras Gražulis buvo privačiai susitikęs su Rusijos Dūmos deputatu Aleksandru Čiujevu, kuris tuo metu buvo Rusijoje priimtų homofobiškų įstatymų iniciatoriaus Sergejaus Mironovo patarėjas – pastarajam Europos Sąjunga šiuo metu taiko sankcijas dėl jo vaidmens atplėšiant Krymą nuo Ukrainos.

Raginame Lietuvos žmones suprasti, kad visi esame vienos visuomenės, vienos valstybės dalis, nepriklausomai nuo kilmės, tautybės, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar kitų požymių. Visi vienodai mylime savo valstybę ir siekiame jai gerovės, siekiame apsisaugoti nuo kylančių išorinių grėsmių. Tolerantiškas jaunimas deda visas pastangas, kad galėtų maksimaliai prisidėti mažinant susipriešinimą, neapykantos apraiškas mūsų šalyje, bei neutralizuoti neapykantos propagandą, kurią skleidžia Lietuvai priešiškos jėgos, siekiančios supriešinti Lietuvą su Europos Sąjunga ir kitais Lietuvos strateginiais partneriais. Kviečiame būti vieningus ir bendrai priešintis grėsmėms, kurios kyla Lietuvai. 

Kontaktinis asmuo:

Mindaugas Kluonis
Tolerantiško Jaunimo Asociacija
valdybos narys
+370 612 01189
mkluonis@gmail.com
tja.lt

Share:

Susiję tekstai: